Biodiversiteit werknemers wellness

Als je ’t hebt over een bedrijvenpark hebt waar 18.000 mensen hun brood verdienen, dan denk je niet meteen aan rijk gevarieerde natuur. GroenLinks lanceerde twee jaar geleden het idee om het  Bio Science Park (LBSP) in een bio divers park te veranderen. Een plek waar ecologie en economie elkaar versterken. Zou u als u s ’morgens naar uw werk gaat ook liever door een natuurpark lopen dan over paden langs gemillimeterde gras?

Vorige week bood Henri van Middelaar, project- en gebiedsmanager van het Leiden Bio Science Park wethouder Paul Dirkse (D66) een studie aan over biodiversiteit. Het zijn adviezen over de aanleg van natuurvriendelijke oevers, maaibeheer, de aanleg van faunavoorzieningen, groene daken en over wanden aan gebouwen. Allen maatregelen die de variatie van de natuur verbeteren en het verlies van natuurwaarden in het LBSP  goed maken. En, als niet onbelangrijker neveneffect, in een gezondere omgeving zijn werknemers gelukkiger en gaan zij dus harder werken.

Voedselketen

“Een gevarieerde beplanting trekt insecten, dieren en vogels aan”, zegt Van Middelaar. “Over vijf jaar broeden hier 50 verschillende vogelsoorten”, voorspelt  hij met wat lef. “Ik ben geen bioloog, maar ’t zit ongeveer zo: “ Met arme grond, op rijke grond groeit het alles overwoekerend gras,  krijg je een gevarieerde begroeiing. Die planten zijn voedsel voor insecten zoals bijen die weer voor bestuiving zorgen en dat lokt andere dieren die op hun beurt vogels aantrekken op zoek naar prooi”. “Er ontstaat een heel nieuwe voedselketen”.

Vanaf 2018 wordt biodiversiteit het uitgangspunt bij aanleg en beheer van openbaar groen en water in het LBSP. Het is tevens een belangrijk aandachtspunt bij de bouw van bedrijven op private gronden.

“De bio diversiteit visie sloeg enorm aan”, aldus Van Middelaar. De milieuorganisaties en bedrijven zijn enthousiast. Eigenlijk ook niet zo verwonderlijk want de meeste bedrijven werken in de sector biofarmacie. En medicijnen komen voort uit de natuur. Dus de werknemers hebben heel vaak wel wat met de natuur. Voor de komende 2 jaar wil de gemeente Leiden € 400.000 op zij leggen. De Universiteit Leiden en gemeente Leiden nemen daartoe nu al maatregelen in hun lopende projecten. Het rapport is te downloaden via www.leiden.nl/biosciencepark.             

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *