Salarisverschillen leidinggevenden (m/v) in Leids gemeentehuis geëffend?

Vrouwelijke ambtenaren verdienden in 2017 bij de 388 Nederlandse gemeenten gemiddeld € 3.639 per maand, € 26 meer dan hun manlijke collega’s. Het is het eerste jaar dat de salariskloof bij gemeenteambtenaren in het voordeel uitvalt van vrouwen. Dat bericht de Personeelsmonitor, een aan de gemeenten gelieerde organisatie. En in Leiden? “Sorry, die gegevens kunnen wij voor uw krant niet zo maar even oplepelen“, antwoordt de gemeente. Maar uit andere, eveneens door haar verstrekte gegevens, kan wél voorzichtig deze zelfde conclusie getrokken worden.

In eerder genoemde rapportage staat dat het percentage vrouwelijke leidinggevenden bij alle Nederlandse gemeenten steeg van 37 procent in 2016, naar 40 procent in 2017. Dit aandeel stijgt al jaren, in 2013 was nog slechts 31 procent. En in Leiden? De gemeente: “In 2016 waren 26 van onze 60 leidinggevenden vrouw, in 2017 waren dat er 32 van de 65”. “Het aantal vrouwelijke leidinggevenden is zowel in aantal als in verhouding gestegen”.

Hoger gekwalificeerd

In Leiden vond vermoedelijk de zelfde ontwikkeling plaats als in andere Nederlandse gemeenten. Hoger gekwalificeerde vrouwen worden ingeschaald in het transparante overheidssalarissysteem volgens de voor de functie gestelde (opleiding) eisen. Aan functies die door pensionering van (manlijke) voorgangers vacant kwamen, worden nieuwe (hogere) functie-eisen gesteld. Een salariskloof die in het voordeel van vrouwen uitvalt, is niet zichtbaar in het bedrijfsleven. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de overheidspersoneelschef de vrouwelijke sollicitant vertelt op welke salarisschaal zij recht heeft, terwijl zij in het bedrijfsleven daarover moet onderhandelen. Volgens onderzoek zijn vrouwen in sollicitatiegesprekken over het algemeen  bescheidener met salaris eisen dan mannen.

In de Personeelsmonitor worden ook ziekteverzuimpercentages bij de Nederlandse gemeenten (mannen en vrouwen) onderzocht. In 2017 bedroeg dit 5,4 procent. Het was licht gedaald (0,2 procent) vergeleken met het jaar ervoor. Maar wel nog altijd 1,4 procent hoger ten opzichte van het landelijk gemiddelde ziekteverzuim (bedrijfsleven c.a.). Volgens de Personeelsmonitor komt dat door het relatief hoge aantal langdurig zieke ambtelijke 60-plussers. En in Leiden? Het ziekteverzuim percentage  in Leiden was in 2017 net als het landelijk gemiddelde 5.4%. Het verzuimpercentage in Leiden was echter ten opzichte van 2016 niet gedaald, maar licht gestegen.

Meer ambtenaren

“Minder ambtenaren, die genereren alleen maar meer bureaucratie”, zeggen (liberale) politieke partijen, ook in de Leidse gemeenteraad. Zij willen dolgraag formatieplaatsen schrappen, maar zonder de dienstverlening te verminderen. Deze volksvertegenwoordigers hebben het afgelopen jaar weinig bereikt want bij de 388 Nederlandse gemeenten is het personeelsbestand gegroeid met 2,2 procent. En in Leiden? Leiden had in 2017 1.400 personeelsleden in dienst, teruggerekend naar full timers (FTE’s) 1.141. Dat waren er in 2016: 1.287 (1.141 FTE’s ) Dus 113 (103 FTE’s) meer ambtenaren dan in 2016. Het Leidse ambtelijk personeelsbestand groeide maar liefst met 8 procent, landelijk 2,2 procent. En het ziekteverzuim, een belangrijke indicatie van het werkklimaat? Daarin scoort Leiden exact het landelijk gemiddelde, 5,4 procent. Leiden is in menig opzicht gewoon een doorsnee Nederlandse gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *