De gemeente bepaalt soort en aantal marktkramen

De gemeente wijzigt de ‘Marktverordening’ om de brancheverdeling op de zaterdagmarkt beter regelen. Op de zaarktdag is een overaanbod van groente-fruit, kaas, olijven, kaas en dameskleding. Terwijl kramen voor sportkleding, gereedschappen en Leidse- en regioproducten node worden gemist. De wijzigingsvoorstellen beogen via een sterfhuisconstructies het overaanbod terug te dringen. De gemeente selecteert de nieuwkomers. Géén marktwerking op de Leidse zaterdagmarkt.  

Vorig jaar gaf de gemeente opdracht aan Bureau Seinpost uit ‘s-Hertogenbosch om het aanbod te verbreden. Op de markt moest de gulden weer een daalder waard worden. Het organisatie adviesbureau bracht een rapport uit met de ronkende titel: ‘2022 Leiden: de Beste Markt van Nederland’. Dát viel op het stadhuis in goede aarde.

Marktwerking?

De zaterdagmarkt in het centrum wordt druk bezocht, maar haar levensvatbaarheid staat onder druk. De twee meest voorkomende vragen van bezoekers van buiten de stad zijn: Waar zijn de musea en waar is de markt. Het college van B.&W. wil met nieuwe regels de markt ‘brancheren’. Ruimte bieden aan nieuwe innovatieve ondernemers en de oververtegenwoordigde marktkramen  moeten daarvoor het veld ruimen. Het middel hiertoe is niet-verlengen van aflopende contracten en ontmoedigingsbeleid. Dat komt ervan als je als gemeente de laatste jaren met de vergunning verlening gewoon niet goed opgelet. Want op de zaterdagmarkt staan 11 groenten en fruit kramen, 7 voor dameskleding en 6 voor kaas.  De  succesvolle ondernemers worden vaak gevolgd door ‘meeloper’, zegt de gemeente. En deze na-apers zorgen juist voor oververtegenwoordiging van een bepaalde branche.

 Marktbezoekers hebben belang bij een gevarieerd aanbod en volgens het marktmechanisme zouden alleen de succesvolste  exploitanten moeten overleven. Maar zo werkt het dus niet.  B.&W. neemt daarom de verantwoordelijkheid voor regulering op zich . Oververtegenwoordiging kan de markt schaden, aldus de gemeente. Zij zegt in haar toelichting een evenwicht te zoeken tussen de belangen van de zittende ondernemers en de noodzakelijke vernieuwing. In deze raadsperiode, 2018 -2020,  wil B.&W. marktondernemers aantrekken voor de verkoop van: aardappelen/peulvruchten; taarten en cup cakes; Aziatische producten; herenkleding; sportkleding; interieur stoffen; gereedschappen; bloemen en planten; dierenvoedsel en benodigdheden en kranten en tijdschriften. Een kraam met buitenlandse gerechten zowel om mee te nemen als direct consumeren zou volgens de gemeente ook niet misstaan, vindt de gemeente.

Bij de branchering moet volgens de gemeente ook rekening gehouden worden met het aanbod van de tegenoverliggende winkels en horeca. De marktbezoeker/klant moet in dit ‘zwerfmilieu’ zo over kunnen stappen van een kraam naar een winkel of omgekeerd. Beide moeten bij elkaar aansluiten. De binnenstad is Leidens belangrijkste winkelgebied met een combinatie van bijzondere winkels en kwaliteitshoreca. De brancheverdeling en – branchering regels zijn opgesteld samen met de Adviescommissie voor de Ambulante Handel. Ook de uitvoering zal in nauw overleg met deze marktcommissie plaatsvinden.

De voorgestelde wijzigingen in de Marktverordening liggen tot 6 september ter inzag voor inspraak na verwerking hiervan beslist de gemeenteraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *