Snelle hulp bij schulden moet erger voorkomen

Ongeveer 12.000 huishoudens, 18% van alle Leidse huishoudens, hebben problematische schulden of lopen risico daarin terecht te komen. Als het water hen ‘tot hun lippen staat’, kloppen ze aan bij de gemeentelijke stadsbank. Onze stadgenoten hebben soms dan al jaren getobd, gemiddeld € 40.000 schuld er staan 14 namen op hun schuldijzers lijstje. Op jaarbasis zitten er nu in Leiden 200 huishoudens in de schuldhulpverlening.

Vrijdag tekenden een aantal maatschappelijke organisaties met de gemeente een overeenkomst waarin ze elkaar beloofden Leidenaren met oplopende schulden te melden vóórdat hen de problemen volledig boven het hoofd groeiden. Martijn Schut is in Leiden projectleider van ‘Snelle hulp Bij schulden’. Schut: “Hoe sneller schulden gesignaleerd worden, hoe groter de kans dat dat schuldsanering slaagt”.

Signaalfunctie

Tijdens de vorige regeringsperiode werd € 7,5 miljoen gereserveerd voor professionalisering en ondersteuning bij vroegsignalering schulden. Leiden profiteert daarvan en pakt het voortvarend aan. Vrijdag ondertekenden een 12-tal maatschappelijke organisaties een convenant waarin zij toezegden onmiddellijk te melden als zij bij hun klanten problematische schulden vermoeden. De ondertekenaars, voor een deel incidenteel zelf schuldeisers, zien  hun medewerking in de eerste plaats als een maatschappelijke opdracht.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) merkt bijvoorbeeld als eerste dat op iemands AOW beslag wordt gelegd. De zorgverzekeraar slaat alarm als de premiebetaling uitblijft. En de woningcorporaties merken meteen als geen huur betaald wordt. “Bij wanbetalingen komt een maandje huur overslaan echter sporadisch voor”, zegt een woordvoerder van woningcorporaties”. ”Slecht in 2% van de gevallen , maar met een verhuurbestand van 7.000 huizen tikt het toch flink aan.

Bij de feestelijke ondertekening in de B. & W. kamer, ontbreken echter de veroorzaker van de meeste en hoogste schulden. Met de rijksoverheid voorop, justitie met onverbiddelijke boete regiem,  de belastingdienst. En Wehkamp of KPN telecom waren ook in geen velden of wegen te bekennen. Om maar niet de spreken van de ‘incasso cowboys’ met hun louche bureautjes die mensen, diep in de problemen gouden bergen beloven, om aan ze te verdienen.

Vrijwilligers

Met de financiële hulp van het rijk breidt de gemeente voor het project ‘Snelle hulp Bij schulden’ haar formatie uit  met 6,1 FTE (fulltime eenheden). Een personeelsuitbreiding die  die fifty- fifty verdeeld wordt over de Stadsbank en de Sociale Wijk teams.  De functionarissen die hun cliënten thuis bezoeken zijn maatschappelijk werkers met een cijfermatige achtergrond.

“Als ik binnenkom staat er soms een grote plastic tas op tafel met ongeopende post van de laatste twee jaar”, zegt de maatschappelijk werker. “Zullen wij die maar eens samen uitpakken”, zeg ik dan. “Want vertrouwen is de enige basis van toekomstige samenwerking”. “Ik weet dat het hem heel wat gekost heeft zich te melden, hij schaamt zich en is hulpverleners moe”.  Onze maatschappelijk werker gaat systematisch te werk, opgelopen schulden worden in kaart gebracht met als doel met de schuldeisers een betalingsregeling te treffen. Ondersteuning krijgt hij van vrijwilligers, die daarvoor een onkosten vergoeding krijgen.  Zij komen van Humanitas en Schuldhulp Maatje.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *