De RijnlandRoute een bypass van één miljard

De RijnlandRoute (RLR) , de nieuwe provinciale weg N 434, wordt de nieuwe verbindingsweg tussen de A44 en de A4. Vrijdag werd met de opening van het informatiecentrum ook de officiële start gegeven met de boortunnel onder De Vliet en Voorschoten. De aanleg van de RLR met alle infrastructurele aanpassingen op – en afritten, kost een miljard, is 4,3 km. lang en in 2022 klaar. De automobilisten uit onze regiogemeenten profiteren, door de peperdure bypass vermindert in Leiden de verkeersoverlast.

De gemeente Leiden betaalt aan de RLR slechts ongeveer  30 miljoen de rest van de 1.000 miljoen betalen rijk, provincie en de regio. Het regioverkeer van Oost naar West wurmt zich al decennia lang door Leiden en veroorzaakt verkeersinfarcten op de Willem de Zwijgerlaan en de Europaweg bij de Lammebrug. Achtereenvolgende Leidse stadsbesturen hebben 70 jaar lang verzuimd  rondwegen om de stad te leggen. Woningbouw, economischer ontwikkelingen zoals het Bio Science Park dwongen bestuurders tot deze late en kostbare oplossing.

Aquaduct, tunnel en verdiept

In het Westen begint de RLR bij het nieuw aan te leggen knooppunt Ommedijk (Maaldrift) aan de A44. De weg gaat vervolgens met een aquaduct onder de Veenwatering door en loopt 1 km. verdiept langs de Stevenshof. Daarna duikt de weg in de 2,5 km lange tunnel onder Voorschoten en de Vliet door. Ten Noorden van de Vlietlanden komt de weg uit het weiland zetten en loopt op maaiveld niveau via viaducten naar de A4. De aansluiting  met de A4 is niet ver van Molen ‘Zelden van Passe’. Bij de boortunnel ingang vonden vrijdag feestelijkheden plaats onder aanwezigheid van minister Cora van Nieuwenhuizen, gedeputeerde Floor Vermeulen en de Leidse wethouder Martine Leewis.

Bewoners van Stevenshof balen, zij krijgen de (verdiepte) verkeersstroom van de buurgemeenten voor hun neus. En moeten nog zien of de gemeente haar belofte waarmaakt: ”U ziet niets, u hoort niets en u ruikt niets”. Het gereserveerde geld voor eventuele omwonend vriendelijke aanpassingen aan het tracé is verdwenen. Goed nieuws daarentegen voor de fietsers naar Katwijk. Waar je eerder moest slalommen bij de A44, komt nu een snelfietsroute met de ingang tegenover het kantoor van verzekeraar Zorg en Zekerheid. Bij het knooppunt Ommelanden komt een tunnel voor fietsers en klein wild.

Informatiecentrum

In het informatiecentrum kan men alles zien van dit grootste bouwwerk ooit in onze provincie. Er is van alles te doen ook voor kinderen. In de loop van het project zijn interessante mijlpalen te volgen. Er worden rondleidingen gegeven en er is een uitkijktoorn die uitziet op de toekomstige ingang van de tunnel.  Archeologisch vondsten die bij de opgravingen naar boven werden gehaald, zijn Romeinse voorwerpen daterend van rond begin van onze jaartelling. Het informatiecentrum is open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. Meer informatie www.rijnlandroute.nl.

Bij de foto:

Dit is de bouwschacht van de 20 meter diep gelegen boortunnel onder de Vliet en Voorschoten door.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *