Bepalen rekenmeesters terugkeer fietspad over Zijlbrug?.

Wat kost het als het fietspad over de Zijlbrug in de oude staat teruggebracht wordt? En hoeveel kosten de verkeer aanpassingen en meerjarige inzet van personeel om de veiligheid van het twee richting fietspad aan de Zuidzijde te garanderen? Deze twee berekeningen beloofde verkeerswethouder Martine Leewis (GroenLinks) aan de raad na een interpellatie debat aangevraagd door Antoine Theeuwen (SP). Een afweging tussen kosten en veiligheid?

Het fietspad over de Zijlbrug (Merenwijkzijde) is opgeheven, dagelijks wurmen fietsers in twee richtingen zich over het aan de Zuidzijde gelegen fietspad. Die is een halve meter is verbreed, de breedte van een fietsstuur. Er doen zich regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties met name bij het fietspunt IJsselmeerlaan/Sumatrastraat. Het kruispunt voor Huisman is overbevolkt. Bij het oversteken en voorrang geven aan andere fietsers, blokkeert soms een sliert fietsers de aanstormende auto’s. Ongeruste ouders, opstandige wijkvereniging en procederende belanghebbenden. Alles wat je als gemeente bestuur niet wil. Het wachten is op een ernstig ongeluk.

Fietstunnel

Na 2020 is de geplande fietstunnel onder het Engelendaal (Leiderdorp) klaar evenals de ongelijkvloerse autoverkeer kruising waarmee de Willem de Zwijgerlaan vrijbaan krijgt. De problemen voor fietsers zouden dan opgelost zijn, hield het gemeentebestuur de raad voor. De suggestie van de raad voor een fietstunnels die IJsselmeerlaan en Sumatrastraat verbindt, werd minzaam met voor onderzoek toegezegd.

Wethouder Leewis verontschuldigde zich in alle toonaarden voor de bestuurlijke uitglijder het Noordelijke fietspad af te sluiten, nog vóór de beroepstermijn tegen het besluit verstreken was. Zij  probeerde de voortvarende provinciale planners de schuld in de schoenen te schuiven. Leiden wilde met haar fietspaden voordelig mee te liften op het regulier onderhoud van de (provinciale) Zijlbrug. Maar Teeuwen merkte fintjes op: “U heeft zelf opdracht gegeven voor de werkzaamheden”.De wethouder verzuchtte: Wat moet er dan gebeuren? Het fietspad weer slopen? Die ruimte was nodig voor de geluidswal voor het appartementengebouw die akelig dicht langs de weg staat. “Had u niet vooraf de  mogelijkheid van én een geluidswal én een (blijvend) Noordelijk fietspad kunnen onderzoeken”, vroeg Theeuwen.

Link fietsen

De kruising IJsselmeerlaan/Sumatrastraat bij de stoplichten bij Huisman zijn op sommige momenten van de dag beangstigend druk. Ongeveer 400 schoolgaande kinderen passeren het tussen 8.00 en 8.30 uur. De verkeerswethouder werd flink de oren gewassen vanwege haar inconsistent beleid. In Leiden moet de fiets toch op nr. 1. Een actie Flink fietsen! Link fietsen, bedoelt u zeker. Jonge fietsers zijn een groot veiligheidsrisico staat in de rapporten van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

De extra maatregelen die op korte termijn genomen worden zijn extra opstelruimte voor fietsers bij Huisman; verwijdering van de kromming uit het fietspad ter hoogte van Huisman en veilige oversteek tussen wasstraat en tankstation. Via camera’s wordt de verkeerssituatie gemonitord en uiterlijk december wordt gerapporteerd. Theeuwen: “Het opheffen van het fietspad Noordzijde is onverantwoord, een valse start voor het project Ringweg Noord”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *