Leiden heeft nu zijn eigen Odensehuis

Op 21 september, Wereld Alzheimer dag, was de officiële opening door wethouder Marleen Damen van het Leo Odensehuis, een ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie. Zij en hun ‘meelevers’, een betere benaming dan mantelzorgers, kunnen twee dagen per week terecht op Rosmolen 28. ‘Maarten’, de eerste die zich als cliënt aanmeldde: “Ik ontmoet lotgenoten die mijn vrienden werden. “Voor hen geeft het niets dat er soms lange stiltes tijdens gesprekken vallen”. De meelever: “Door de dementie van mijn partner veranderde ons beider leven ingrijpend”.

Jacqueline Koster is de coördinator van het Leo Odensehuis: “Leo”, zegt zij, “staat voor loslaten, ervaren en ontmoeten”. ”We moeten allemaal in ons leven op enig moment dingen loslaten. En vroeg of laat krijgt bijna iedereen wel eens met mensen met dementie en/of ernstige geheugenproblemen te maken”. “We moeten er voor zorgen dat zij niet in een isolement geraken”.

Isolement

Koster: “Mensen met dementieklachten wonen voor het grootste deel zelfstandig en nemen deel aan de maatschappij. Ons Odensehuis draagt daaraan bij. Het is een inloophuis waar mensen met  dementie, mantelzorgers, familie en vrienden elkaar ontmoeten. Waar informatie wordt uitgewisseld of gewoon binnen wordt gelopen voor een praatje en een luisterden oor”. Het idee van een Odensehuis komt uit de gelijknamige Deense stad. In Nederland zijn inmiddels ruim 15 Odensehuizen. Vanwege hun unieke ontstaansgeschiedenis leggen de huizen verschillende accenten. “Maar hun doel is het zelfde”, zegt Koster: “Het bieden van een plek waar mensen met een lichte dementie en hun naasten elkaar ontmoeten en zich thuis voelen”.

In Leiden wonen ongeveer 2.000 mensen met een (lichte) vorm van dementie of ernstige vergeetachtigheid. “En heus niet alleen ouderen”, zegt Koster. Een substantieel deel is jonger dan 65. Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren bovendien nog toe. Dementie is een voortschrijdende ziekte waarbij de geestelijke vermogens ernstig afnemen. Men krijgt moeite met handelingen die men voorheen moeiteloos uitvoerde, zoals aankleden, koken of huisadministratie voeren. En vergeetachtigheid? Geheugenstoornis is het meest bekend van dementie, wordt door betrokkenen ontkent en gecamoufleerd. Veel ouderen maken zich daar ten onrecht ongerust over.

Senioren momentje

Niet meteen op de naam van je overbuurvrouw kunnen komen. Wat kwam ik ook weer doen in de keuken? Het zijn normale tekenen van vergeetachtigheid die bij veel ouderen voorkomen. Een seniorenmomentje! Maar wat te doen bij aanwijzingen die duiden op iets ernstigers dan zo‘n seniorenmomentje? Naar de huisarts of een geheugenpoli. Op de geheugenpoli wordt je getest, eventueel een MRI-scan gemaakt of een lichamelijk onderzoek. Een gesprek met de mantelzorger is altijd deel van het onderzoek”. Nadere informatie over het Odensehuis: j.koster@radiuswelzijn.nl en www.odensehuizen.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *