Bij Bed Bad Brood is het zonder bewaking onveilig werken

Een raadsmeerderheid, alleen CDA en VVD zijn minder enthousiast,  wil dat Leiden zich aanmeldt bij het rijk om (meer) uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. B.& W. vindt de stad te klein voor de vestiging van 200 asielzoekers, de Landelijk Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s) die het rijk voor ogen staat. Maar de Bed Bad Brood (BBB)-voorziening op het Maansteenpad (ca. 40 plaatsen) die móet blijven. Het kost wel een miljoen per jaar, maar je bent stad van vluchtelingen of niet.

De discussie over Bed Bad Brood in de raad werd opgeroepen omdat de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) die deze voorziening exploiteert, geld tekort komt. STUV huurde vanwege ‘incidenten’ een 24-uurs beveiliging in om de veiligheid van haar personeel te garanderen. Kosten € 218.000 .

Financiële tegenvaller

Eerder dit jaar kreeg STUV ook al een financiële tegenvaller, haar € 180.000  bijdrage trok het rijk in. Als je zo eigenzinnig bent en je niet aan het landelijk beleid stoort met de vorming van zes mega vreemdelingen voorzieningen (één in Rotterdam), dan betaal je alles maar zelf, redeneert het rijk. Met haar argument de veiligheid van haar personeel anders niet te kunnen waarborgen, zet STUV het stadsbestuur onder druk haar bijdrage vanaf 2019 met 2 ton jaarlijks te verhogen.

In Leiden de ‘Stad van vluchtelingen’ mag je niemand in een slaapzak in het Van der Werf park aan treffen, vindt het stadsbestuur. Via STUV biedt B.& W. een Humane beschutte plaats in de Maansteeg voor ca. 40 afgewezen vluchtelingen die al jaren in en rond Leiden verblijven. Als haar taak ziet STUV uitgeprocedeerde asielzoekers te laten terugkeren naar hun land of, alsnog het verkrijgen van een vluchtelingenstatus.

Extra geld of sluiten

Maar die extra kosten voor inhuur beveiligingspersoneel werd VVD woordvoerster Alyssa Voorwald een echt beetje te gortig. Zij meent dat als STUV de extra kosten claimt, die maar in eigen begroting gevonden moeten worden. En als STUV dat niet kan? “Dan moet de Maansteeg voorziening maar sluiten”, antwoordt Voorwald. De VVD stak nooit onder stoelen of banken dat zij, net als haar partijgenoten in het kabinet,  vinden dat een lokale BBB-voorziening valse hoop wekt bij uitgeprocedeerde asielzoekers en als de rechter gesproken heeft moet alles erop gericht zijn dat de vluchtelingen ons land te verlaten. Dit standpunt schijnt ook bij de collegevorming dit voorjaar, waar de VVD wethouder uit de boot viel, een breekpunt te zijn geweest.

STUV houdt voet bij stuk. Zij ziet geen mogelijkheid elders in haar exploitatie te bezuinigen. Zij schrijft in haar jaarverslag 2017 dat van haar ca. 40 bewoners tien tot vijftien perspectief hebben op een status dan wel op terugkeer. Over haar verrichtingen en successen de afgelopen twee jaar rept het verslag niet. Deze week beslist de raad of het geld voor extra beveiliging op tafel komt  of bezuinigt wordt op de juridische – en proceskostenkosten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *