Begroting 2019: Hoge milieu ambities maar genoeg geld voor zorg?

Leidenaren mogen best trots zijn op hun stad, maar overdrijven is ook een kunst. In begroting voor 2019 staat dat Leiden (125.000 inwoners) vanwege haar belangrijke regiofunctie eigenlijk niet de 21 ste stad van Nederland is maar de zesde. Vlak achter Eindhoven (220.000 inwoners). Ambities te over dus, Leiden wordt groener, duurzamer, meer werk, heerlijk wonen. De lasten voor de burgers gaan echter omhoog en de stadsspaarpot is historisch leeg. De begroting wordt een feestmaaltijd voor de oppositie.

Vorige week presenteerde wethouder Paul Dirkse (D66) de begroting voor  2019 die doorloopt naar 2022. Het is 351 bladzijden vol feiten, cijfertjes en goede voornemens. Er is een kleine € 500 miljoen euro uit te geen dit jaar maar wat we ermee doen? Het D66, GroenLinks en PvdA college put zich uit zo gunstig mogelijk te presenteren.  De komende maanden krijgt de gemeenteraad, met name de oppositiepartijen, de gelegenheid kritiek te geven en/of alternatieven aan te dragen.

Lastenverhoging

Het slechte nieuws voor de burgers is dat de gemeentelijke heffingen met 2,5 % omhooggaan. In 2019 stijgt de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Het tarief voor niet-woningen gaat naar 4,6%. De afvalstoffen heffing wordt de komende jaren stapsgewijs verhoogd tot het kostendekkend niveau, het zelfde voor de rioolkostenheffing, waarvan de kosten dekkendheid nu op 70% ligt.

In de begroting staat dat Leiden een solide financiële basis heeft voor de komende vier jaar. Maar de concern reserve, het spaarpotje voor tegenvallers, is 17,5 miljoen. Nog nooit was dit bedrag zo laag. De algemeen aanvaardbare norm is 30 miljoen, zei een vorige stadspenningmeester. Dát niveau is binnen deze meerjarenbegroting echter niet in zicht.

Vóór 2030 moeten in Leiden 8.500 woningen bij gebouwd zijn. Door de hoogconjunctuur worden prijzen en lonen in de bouw opgejaagd, meldt het stadsbestuur. De plannen om 30% sociale woningbouw en een flink contingent iets duurdere koop – en huurwoningen, staat hierdoor onder druk. Dan toch maar meer bouwen voor de particulier sector?

Onder de in aanbouw zijde ‘Lorentz’, aan het Stationsplein, komt in  2019 een (gratis) fietsenstalling voor 4.800 fietsen. Maar over de recent door Rover gesignaleerde fietsenchaos bij station Lammenschans, geen woord.

Meer milieu, minder zorg

In november 2018 organiseert B.& W. stadsgesprekken over de klimaat. Oververhitting in de (binnen) stad, weer een stresstest. Hoe uw versteende tuin aan te passen opdat het meer hemelwater kan opnemen. De binnenstad wordt verder autoluw gemaakt en deels geheel autovrij. Fietsroutes worden verbeterd en ook in looproutes wordt geïnvesteerd. Iedereen op de fiets, maar plek om je rijwiel neer te zetten?

Leidenaren krijgen de maatschappelijke hulp en ondersteuning die zij behoeven, verzekert het stadsbestuur haar inwoners. Vanaf januari betalen huishoudens die gebruik maken van de Wet maatschappelijke  ondersteuning (Wmo) € 17,50,  een vast tarief. De Wmo is nu zo georganiseerd dat als burenhulp of mantelzorg onvoldoende is, de gemeente  haar algemene voorzieningen (dag verzorging, thuisadministratie etc. ) aanbiedt als aanvullende zorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *