Milieuwinst door scheiden bedrijfsafval binnenstad

“Door vermindering en betere scheiding van bedrijfsafval in de Leidse binnenstad kan veel milieuwinst geboekt worden. En door alle reststoffen duurzaam af te voeren, slaan we twee vliegen in één klap”. Zegt Carien Overdijk, voorzitter van De Stichting Duurzame Horeca Leiden e.o.. Samen met de gemeente onderzoeken zij een schone, geruisloze inzamelingsmethode van grondstoffen. Volgens een concept dat niet van overheidswege gesubsidieerd wordt.

De Stichting Duurzame Horeca Leiden e.o. helpt de horeca in de regio met een gezonde, klimaatvriendelijke toekomst. Zij informeert het uitgaanspubliek via Duurzaamuiteten.nl en organiseert projecten. Met steun van de gemeente regelde zij een energiescan voor 100 Leidse bedrijven waarmee ruim 90 ton CO2 per jaar bespaard werd. Ook organiseren zij workshops over biologisch inkopen, minder voedselkilometers en meer plantaardige menukaarten. Zij promoten bovendien kraanwater op restaurant  tafels.

Volgens Overdijk scheiden vrijwel alle Leidse centrumbedrijven momenteel alleen glas en karton. Alle andere reststoffen, plastic, aluminium en voedselresten gaan in de restcontainer. Ze noemt als voorbeeld dat een van de grotere afvalinnamelaars in Leiden per week al 60 tot 80 ton restafval ophaalt uit het centrum. Overdijk: “En dat afval belandt in de verbrandingsoven, met veel CO2 uitstoot tot gevolg”.  Er komt nu een pilot, waarin de financiële haalbaarheid getoetst wordt. Deze proef is gericht op alle centrumbedrijven, ook winkels, musea en theaters. Het grootste aandeel restafval komt van de ruim 300 horecabedrijven binnen de singels. “Zij produceren naar verhouding het meeste en zwaarste afval, willen best scheiden maar dat kost hen geld plus bedrijfsruimte”, aldus Overdijk.

Pilot

De Stichting Duurzame Horeca Leiden e.o. heeft bij 26 centrumzaken gedetailleerd onderzoek gedaan, vertelt Overdijk “ en serieuze belangstelling vastgesteld”. Maar het ontbreekt hen aan ruimte voor plaatsing van meer afvalcontainers en als die slechts twee of drie keer per week opgehaald worden. Overdijk: “Dat willen we helpen oplossen door voorlichting over afvalreductie, slimme scheidingstechnieken en frequentere inzameling”.

Nu wringen de elkaar beconcurrerende afvalinnamelaars in (diesel) vrachtauto’s zich door de krappe binnenstad, waar overvolle containers, omringd door krijsende meeuwen op hen wachten. “Dát willen wij anders”, zegt Overdijk: “Er komt een proef in het gebied Pieterswijk, Breestraat en de gehele Nieuwe Rijn-zone, van de Apothekersdijk tot aan de Hooigracht, met dagelijks opgehaalde gescheiden afval. Ingezameld door (elektrische) boten of auto’s voorzien van compartimenten voor gescheiden grondstoffen.

Overdijk: “Het zal deelnemende bedrijven geen extra kosten geven. Volgens haar leert ervaring bij soortgelijke projecten in andere steden dat de deelnemers tot 20 procent goedkoper af zijn”. “De gemeente betaalt € 29.200 voor de eerste voorbereidingsfase. Ook de vereniging Centrum Management draagt financieel bij. De proef wordt gehouden tussen oktober 2018 en maart 2019 en als alles aan de verwachtingen voldoet, wordt de nieuwe werkwijze 1 januari 2020 ingevoerd. Maar Overdijk steekt haar hand niet in het vuur voor deze termijnen. “Wij popelen wel om samen met de centrumbedrijven en de gemeente de pilot in Leiden te organiseren, milieu, bedrijven én inwoners/bezoekers van het centrum profiteren”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *