Bewoners en gemeente op ramkoers over Haagweg 47

Het kolossale kantoor Haagweg 47 staat te huur of te koop. Een studentenhuisvester heeft er zijn begerige blik op laten vallen. Hij wil het pand vertimmeren in 37 studentenkamers. Omwonenden vrezen overlast. Zij liggen op ramkoers met de gemeente. “Wij zullen ons verzetten met al de ons ten dienste staande middelen”, zegt buurtbewoner Eric Mieremet. ”Met een bovenmaats studentenhuis wordt onze directe omgeving onleefbaar”, vult Annette van Ekeren hem aan.

In verkiezingstijd beloofden politieke partijen het ongebreidelde verkamering, het opdelen van panden, een halt toe te roepen. Tot juli 2019  worden geen ‘onttrekking vergunningen’ meer af gegeven, eerst wordt alles geïnventariseerd, zegde het nieuwe college  van B.&W. toe.

De verkiezingen zijn geweest en dus is voor hen de tijd aangebroken aan hun toezeggingen en soepele uitleg te geven, stellen de buurtbewoners vast. Ze zitten grimmig rond de tafel. “De gemeente speelt een spelletje met ons”. De buurbewoners overleggen vervolgens brieven waaruit blijkt dat met eerdere bestemmingsaanvragen gesjoemeld wordt en vrezen dat de zaak al onderhands beklonken is. “De studentenhuisvester wil de ‘Minervianen’ die nu in het  studentenhuis aan de Toussaintkade wonen en binnenkort wordt afgebroken, onderbrengen in Haagweg 47”.

Lucratieve business

Als de eigenaar zijn woning wil opdelen, dient hij toestemming te vragen aan de gemeente. Maar volgens de boze buurtbewoners speelt de gemeente onder één hoedje met woningeigenaren. “Dan vraagt u toch géén vergunning aan, hoeven wij die niet af te wijzen”, zou de gemeente woningeigenaren souffleren.  Als voorbeeld: Haagweg 29, gekocht door een vermogende vader voor zijn studentenzoon dat nu (mede) bewoond door 5 studenten”.

Opsplitsen van panden in verhuurbare kamers/appartementen is een lucratieve business, vijf bewoners betalen grif ieder € 500 tot 1.000 per maand. Illegaal verbouwde panden voldoen vaak niet aan gezondheid – en brandveiligheidseisen. In de Morswijk, aan d overkant van van de Rijn, is al een kwart van alle woningen, bestemd voor modale gezinnen,  verkamerd  dat proces gaat ongehinderd door.

Studenten oververtegenwoordiging

“Wij lopen echt niet de hoop tegen elke nieuwe bestemming van Haagweg 47”, zeggen woordvoerders  Van Ekeren en Mieremet. “Een serviceflat voor ouderen of een appartementen voor werkende jongen, geen probleem”. “Het is de studenten oververtegenwoordiging die  geluidsoverlast en ordeverstoring veroorzaakt”. “De buurt verloedert, met bijna dagelijks feest lawaai tot in de kleine uurtjes, fiets en auto parkeerpeterproblemen, schreeuwen midden in de nacht en urineren in onze voortuin”.

Waarom gaat de gemeente de confrontatie met de buurtbewoners aan? “B.&W beloofde de universiteit 2.700 studentenwoningen te bouwen en zij vindt dat belangrijker dan het welzijn van bewoners. Met name voor D66 in het college is studentenhuisvesting een bovengeschikte belang, zij hebben lak aan voorspelbare ordeverstoring en verloedering en a-socialisering van de buurt. De oververtegenwoordiging van studenten staat bovendien haaks op alle mooie woorden van het stadsbestuur over een inclusieve woonomgeving. Een evenwichtige inclusieve buurtbevolking die harmonieus samenleeft en naar elkaar omkijkt. Basisscholen verdwijnen, ouderen vereenzamen, gezinnen trekken weg. De buurt verpaupert. De gemeente om commentaar gevraagd, antwoordt: “We wegen alle belangen af. De vergunningsaanvraag loopt, we doen nu geen inhoudelijke uitspraken”.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *