Wat komt in het Pesthuis?

Naturalis heeft de huur van Pesthuis opgezegd, zij bouwt er zelf meer tentoonstellingsruimte bij. Het Pesthuis staat op Leids grondgebied maar het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar. Wat komt er nu in? Verantwoordelijk wethouder Paul Dirkse en gemeenteraadsleden gingen daar een avondje voor zitten. Er ontspon zich een subtiele machtsstrijd. De wethouder hield graag alle opties open maar de raadsleden willen weten wat hij in z’n hoofd had. Oeverloos gezeur volgde.  Wat komt er zeker niet in? Een reuzenrad, dak – en thuislozenopvang en appartementen. Een sterrenrestaurant  misschien?

Aan de abrupte manier waarop de vergadering werd beëindigd, kon worden opgemaakt dat na twee uur vruchteloos miezemuizen iedereen er schoon genoeg van had. De wethouder bracht een duimdik rapport in, de ‘Nota van uitgangspunten’, waarin zoveel vage voorwaarden aanstaande Pesthuishuurder gesteld werden, dat het leek op een grabbelton. Individuele raadsleden wilden hem beletten om te zijner tijd zijn bestemmingsvoorstel met een handje vol ideeën hiermee te rechtvaardigen. Zij willen helemaal geen voorwaarden stellen, ze willen gewoon met één bil op de wethoudersstoel zitten en over het nieuwe doel van het Pesthuis meebeslissen.

Het Pesthuis zelf, die oude dame aan de rand van de stad, die hoorde je niet. Ze had ook al zoveel meegemaakt. Van zeveren over haar lotsbestemming wordt zij echt niet meer warm of koud. Het Pesthuiscomplex is van 1635. Het werd voor dit doel alleen gebruikt tijdens de Leidse pestepidemie van 1637. Het gebouw deed dienst als militair hospitaal, was een Rijkswerkinrichting voor Vrouwen, een vrouwengevangenis, een opvoedingsgesticht en het Legermuseum. In 1980 was museum Naturalis haar laatste bestemming. De vleesetende Tyrannosaurus, Trix  66 miljoen jaren oud stond was enige jaren dé publiekstrekker.

Bestemmingen

Leiden moet het zelf kopen en er museum voor moderne kunst stichten. Of collega raadslid wist  waar het geld vandaan moest komen? Kan voor een deel betaald worden uit de verhuur atelierruimten! Misschien wil Jonnie Boer van het  sterrenrestaurant de Librije geïnteresseerd? We waren nog meer leuke irrealistisch ideeën.

Als toekomstige bestemming dacht Marc Newsome (PvdA)  aan een (semi) publieke huurder met  die het Pesthuis een culturele functie geeft. Die kunst en kennis bij elkaar brengt. Graag duurzaam en groen. En des avonds  toegankelijkheid opdat de grote  donkere blok aan de rand van de stad verlicht is. Twee uur vergaderen in één zin samengevat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *