Hebben Leidse voetbalclubs ook een sociale functie?

Volgens wethouder Paul Dirkse (D66) blijven er maar drie of vier amateur voetbalclubs over in Leiden. Vorig jaar nog 11, in 2018 resteren 7. Dirkse stelde voorwaarden waaraan ‘vitale  clubs’ voor hun voortbestaan moeten voldoen. Is wethouder Dirkse een koele saneerder zonder oog voor de functie die clubs in de samenleving vervullen? Léon Kloos (31), voorzitter van LV Roodenburg: “Met stringent toepassen van de criteria voor ‘vitale clubs’ op LV Roodenburg wordt onherstelbaar schade toegebracht aan de sociale samenhang in een wijk”.

e gemeente stelde criteria op waaraan een voetbalclub moet voldoen voor levensvatbaarheid. Een club moet minimaal 450 leden hebben, geen schulden of bezig zijn die te saneren en ook met een elftal spelen in alle jeugdcategorieën. Zit LV Roodenburg bij de drie of vier vitale clubs die de wethouder in gedachte heeft? Voorzitter Kloos: “Nee, LV Roodenburg heeft 241 spelende leden, waarvan 120  jeugdleden”. “Maar geef ons tijd, zeg ik tegen de wethouder, geeft onze club de kans mee te groeien als bredere sportclub voor de buurt”.

Kwellende tijdgeest

De teruglopende belangstelling voor voetbal is een landelijke tendens, aldus de KNVB. Kinderen doen steeds vaker ‘ongebonden’ sporten; hardlopen, fietsen of voetballen. Zij zijn geen lid meer van een vereniging. Dat is de tijdsgeest volgens de KNVB. Gebrek aan tijd, de concurrentie van minder traditionele sporten en de toenemende individualisering zijn medeoorzaak. Deze populariteit daling zette in 2014 in. Volgens KNVB-cijfers compenseert zelfs het groeiende dames voetbal de krimpende mannenafdeling niet.

Voorzitter Kloos onderkent de trend, kent de worsteling met teruglopende ledentallen en de zoektocht naar vrijwilligers. En hebben clubs met een groot aandeel niet-westerse allochtone leden het extra moeilijk?  Kloos: “Ik wil hier niet de allochtonen-kaart trekken, maar wij bieden 120 kinderen voor het overgrote deel van Marokkaanse afkomst wonend in de Hoven en de Slaagwijk een veilig spelomgeving. Naast voetballen leren wij hen gezag eerbiedigen (scheidsrechter), omgaan met winnen en verliezen en respectvol omgaan met anderen, die je op het veld de tegenstander noemt”.

Buurtgebonden sporten

De drie vitale clubs die Dirkse op het oog heeft zijn DoCos, Sporting Leiden en UVS. De overige vier Leidsche Boys; FC Boshuizen; Lugdunum en LV Roodenburg moeten voor eind van het jaar hun toekomstplannen bij Dirkse inleveren. Hun keuze: fuseren, opheffen of zonder eigen accommodatie doorgaan. Kloos: “Fuseren is voor Rodenburg altijd een optie geweest daarentegen spelen zonder eigen accommodatie of opheffen niet”. “En op de Boshuizenkade spelen, betekent het einde van de buurtgebonden vereniging”.

Volgens Kloos heeft zijn club groeipotentieel in de nieuwe wijken Groenoord en Nieuw Leyden. Hij ziet kansen om de inkomsten voor de club middels sponsoring te vergroten, een plan dat hij met Dirkse besproken heeft. “Wij willen de voetbalclub LV Roodenburg verbreden met meer sportieve activiteiten. De banden met de buurten versterken ten einde de samenhang in de wijk nog meer op te vijzelen”. “Een kille sanering van onze voetbalclub is korte termijn politiek”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *