Bouwen in Leiden, waar en voor wie?

Leiden wil vóór 2030 zo’n 8.180 woningen plus 2.700 studentenwoningen bouwen. Niet in mijn achtertuin protesteert de buurt. Na de bijeenkomst neemt een wijkbewoonster de wethouder  even apart. “Mevrouw de wethouder, mijn zoon wil dicht bij mij in Leiden blijven wonen en wacht nu al 5 jaar op een huis, wilt u hém ook niet vergeten”. Wordt er de komende jaren gebouwd naar behoefte van de (toekomstige) Leidenaar of dicteert ‘de markt’ de bouw?

Elk jaar gaan er meer mensen in Leiden wonen dan er overlijden. Kleinere huishoudens is de trend en  trek naar de stad voor werk. De gemeentelijke verstedelijkingsnotitie: “Als het woningaanbod achterblijft bij die behoefte, stijgen zowel koop – als huurprijzen en de wachtlijsten worden steeds langer. Starters en mensen met een smalle beurs, komen dan niet meer aan de bak”.

Verdichting

Tot 2030 wordt volgens plannen gebouwd rond het Stationsgebied, van Plesmanlaan tot en met Willem de Zwijgerlaan. In Centrum Zuidwest, het gebied Vijf Meilaan/Churchillaan/Boshuizerkade/Telderskade; o.a. de locatie van de huidige Vijf Meihal en het Vijf Meibad. Grote Lammenschansdriehoek: o.a. huidige Lammenschansdriehoek, gebied Titus Brandsmalaan/ Rooseveltstraat en Kanaalweg. Op de voormalige industriezone, vanaf het gebied Groenoordplaza via de omgeving KPN-centrale aan de Willem de Zwijgerlaan tot het Energiepark aan de Langegracht. En even verderop langs de Willem de Zwijgerlaan oost, onder andere de Hoven aan weerszijden van het Kooiplein. Er komen huizen bij de entree Plesmanlaan, rond kruispunt Plesmanlaan – Haagse Schouwweg / Paardenwei / Verbeekstraat. Er zijn ook andere kleinere gebieden die voor bebouwing in aanmerking komen, de bedrijfshallen langs de Oude Rijndijk, de Rhijnvreugdlocatie en Shell-locatie op de hoek van de P.J. Blokstraat. De houtloods van Noordman naast molen d’Heesterboom, het oude zorgcentrum Robijnhof, de plek van de voormalige Maranathakerk in de Lage Mors, en de Praktijkschool en gymzaal aan het begin van de Lammenschansweg. De locaties Vijf Meilaan, de Kopermolen en het Werninkterrein worden her ontwikkeld.

Sociale woningbouw

De grootste behoefte  bestaat aan sociale huurwoningen. Ook middel dure huur woningen en goedkope koopwoningen zijn gevraagd. Die moeten de doorstroming bevorderen, want één op de vijf bewoners van een sociale woning in Leiden woont ‘scheef’. Een te hoog salaris maar geen woonalternatief. Na de gemeenteraadsverkiezingen beloofde het nieuwe  college van B.&W. dat 30% sociale huurwoningen werden gebouwd. “Maar het wordt  voorlopig 14%“, erkent wethouder Spijker bij de perspresentatie. Om deze belofte gestand te doen, zouden er nog 1.212 woningen ‘omprogrammeert’ moeten worden.

Meepraten

In de nieuwbouw gebieden komt een hogere verdichting. Leiden is de op één na dicht bebouwde gemeente van Nederland en wel op weg Den Haag, de huidige koploper, van zijn eerste plaats te verdringen. Bij de verdeling van de schaarse ruimte kan men, in alle simpelheid,  natuurlijk kiezen in het ruimtebeslag te verdelen tussen veel grond gebonden huizen met minder voorzieningen óf hoogbouw met meer ruimte om  je heen. De verstedelijkingsnotie gaat daarover en die wordt besproken in de week van het stadsgesprek Leiden 2040 van 24 tot 30 november zie www.leiden.nl/2040

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *