Sportstimuleringsfonds houdt weer geld over

Voor 2017 en 2018 was een half miljoen euro beschikbaar voor initiatieven op sportgebied. In deze  vierde halfjaarlijkse ronde kreeg het gemeentelijk fonds sportstimulering zes aanvragen die  (gedeeltelijk) goedgekeurd werden. Vier aanvragen werden afgewezen. Totaal werd een bedrag aangevraagd van € 72.000 . Er ligt nu nog € 250.000 op een plank in het stadhuis. Waarom vindt het sportstimuleringsfonds geen gretiger aftrek?

Een half jaar geleden zocht adviescommissie voorzitter, Lodewijk Kallenberg, hier de verklaring hiervoor bij de aanvragers, met name de Leidse sportverenigingen. Hij zei: “Verenigingen zouden meer over hun grenzen moeten kijken, meer vernieuwing tonen en initiatieven nemen”. Maar dit keer was hij milder: Dat we weinig subsidie aanvragen van sportclubs krijgen, heeft er misschien mee te maken dat bestuursleden tegen de administratieve rompslomp van subsidie aanvragen opzien en voor de nieuwe activiteit uit hun schaarse vrijwilligersbestand moeten putten. Volgens het reglement zijn subsidieaanvragers verplicht de activiteit voor eigen rekening voort te zetten. Bij deze (vierde) subsidie ronde was slechts één reguliere sportvereniging, Gymsport, vorig jaar ook Leiden Atletiek.

Subsidies:

De stichting Leiden Marathon leende de idee uit Schotland voor ‘The Daily Mile’ en kreeg  € 7.500 om basisschool leerlingen  elke dag een kwartiertje te laten rennen. De eigen bijdrage is € 5.000 Ongeveer 600 scholen in Nederland doen dit al.

Gymsport Leiden doet ‘Bewegen met Nijntje’: Bewegen voor de jongste kinderen vanaf 2,5 jaar. Zij betrekt de ouders en de BSO’s erbij. Gymsport werd € 20.000 toegekend, externe financiering € 56.320, waarvan nog € 6.000 niet gedekt is. Ze rekenen op een extraatje van  € 6.00 uit een onderwijs potje

Voorwaardelijke toekenning  van € 18.928 subsidie aan Stichting Jeugd- en Jongerenwerk uit Waddinxveen. De eigen bijdrage is € 9.900. Zij gaan in  de wijk zaalvoetbal  organiseren voor jongeren van 9 tot 16 jaar. In Nijmegen was het al een succes bij kinderen met een migranten achtergrond

Ook voorwaardelijke toekenning aan NL training en NL Educatie, een landelijk organisatie die met haar initiatief ook in Leiden actief wil worden en probeert statushouders aanraking te brengen met sport, hun € 18.928 subsidie, de eigen bijdrage bedraagt € 9.464.

Gedeeltelijke subsidie toekenning aan Libertas Leiden: ‘Buurtmaatschappelijke sportscholen’ €  5.000 (geen vergoeding van personeelskosten) Rijnlands Revalidatiecentrum: ‘Interactieve sportbeurs voor mensen met een beperking’ € 2,500 (meedoen met bestaande avctivitieten)

Omdat de kas nog lang niet leeg is worden clubs of particulieren in het najaar 2020 nog eens in de gelegenheid gesteld subsidies aan te vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *