Mantelzorgers zijn het cement van de verzorgingsstaat

Deze maand ondertekenden stedelijke zorg- en welzijn organisaties, de gemeente en de  Leidse Vereniging van Mantelzorgers (LVvM) een nieuwe mantelzorgovereenkomst. Waarom deze nieuwe afspraken, wat doet de gemeente en de belangenorganisatie de LVvM voor de ca. 25.000 stadgenoten die vrijwillig zorg verlenen aan hun medemensen?

“Als je dat aantal ziet, denkt men meteen wat overdrijven ze weer lekker, hé, zegt Erika van der Heijden, voorzitter van de  Leidse Vereniging van Mantelzorgers (LVvM).  “Maar in 2017 gaf 1 op de 3 Nederlanders mantelzorg. Dus ook in Leiden. Ik weet ook niet of ze zich allemaal mantelzorger voelen, maar hun inzet voor een naaste is bewonderenswaardig”.

De informele zorg is van onschatbare waarde. Zonder mantelzorgers en zorgvrijwilligers zou het Nederlandse zorgsysteem niet houdbaar zijn. De laatste jaren zijn de zorgvraag en zorgkosten toegenomen waarmee de mantelzorg ook is veranderd. Een nog groter beroep op naasten en/of het persoonlijke netwerk van de zorgvrager in een steeds ingewikkelder geworden systeem van wet – en regelgeving. Denk aan de  Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet en wat bij wie geregeld en gedeclareerd kan worden. “Voor veel mantelzorgers een heel ingewikkelde en tijdrovende klus”, zegt zij.

Uit organisatorisch oogpunt is de nieuwe mantelzorgovereenkomst een stap vooruit, volgens Van der Heijden. Door bijvoorbeeld meer invloed op en betrokkenheid bij keuzes over uitvoerende taken bij deelnemende organisaties te leggen, kunnen veranderingen/verbeteringen in de praktijk sneller ingevoerd worden.

De complexiteit van de zorg noopt volgens haar tot nieuwe afspraken. De professionele ondersteuningsorganisatie, het expertisebureau mantelzorg EVA, speelt een grote rol.  EVA biedt informatie/advies en mantelzorgondersteuning voor Leiden en in de regio. Praktische zorg en doorverwijzing wordt geregeld door de 7 Sociale Wijkteams (Swt’s) verspreid over de stad.

Mantelzorg compliment

Wie is mantelzorger? “iedereen die voor een naaste zorgt”, zegt Van der Heijden. Formeel wordt je als mantelzorger aangemerkt als je langer dan 3 maanden per jaar minimaal 8 uur per week zorg verleent. Dan kom je in aanmerking voor het jaarlijkse mantelzorg compliment, een VVV-bon van € 50.  De zorgvragers zijn vaak ouderen, mensen met een of meer beperkingen, mensen met een niet aangeboren hersenletsel en met psychische problematiek.  Hun mantelzorgers zijn onder andere de partners, huisgenoten, broertje of zusje of zorgvrijwilligers.

De LVvM krijgt een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Daarvoor organiseert zij o.a. themabijeenkomsten, stadswandelingen e.a. uitjes, nieuwsbrieven en een bijdrage aan de Dag van de Mantelzorg i.s.m EVA. De gemeente subsidieert EVA voor o.a. het verlenen van het Mantelzorg compliment, parkeervergunningen voor mantelzorgers en mantelzorgondersteuning.

Nog één persoonlijke wens Erika van der Heijden? Nee, twee, antwoordt ze. “Een goede balans tussen  zorgsysteem en leefwereld. En naast blijvende aandacht voor passende ondersteuning van de  mantelzorger ook nadrukkelijk aandacht voor ex mantelzorgers”! Informatie: www.lvvm.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *