Gemeente kiest voor maatwerk bij armoedebeleid

“De gemeente heeft vorig jaar 1 1/2 miljoen meer uitgegeven aan armoedebeleid dan begroot,” vertelt wethouder Marleen Damen (PvdA). “In plaats van 5 miljoen werd hieraan 6,5 miljoen euro besteed”. Het geld is natuurlijk wel bij de juiste mensen terecht gekomen, aldus Damen. Strikt genomen hebben sommige Leidenaren meer gehad dan waar zij volgens de regels recht op hadden, blijkt uit haar nadere toelichting. Wordt nu bezuinigd op armoedebeleid? Damen: “Het armoedebeleid 2019 -2022 wordt maatwerk”.

Het waren vooral bedragen voor de zorgverzekering die voor de minst draagkrachtigen door de gemeente uit de bijzondere bijstand betaald worden, alsmede vergoedingen aan bewindvoerders van cliënten die in de schuldhulpverlening zitten, die duurder uitvielen. Op deze laatste kostenpost heeft de gemeente echter nauwelijks invloed van weg het groeiend aantal burgers in de schuldhulpverlening. De bewindvoerder krijgt een door de rijksoverheid vastgesteld bedrag. ca. 1.000 euro voor het op orde brengen van een grote administratieve janboel bij een cliënt en  ongeveer 1.000 euro per jaar om zijn cliënt bij de hand te houden.

In het nieuwe armoede beleid verschuift de aandacht voor algemene voorzieningen voor Leidenaren met een inkomen tot 120 procent van het bijstandsniveau naar zogenaamd maatwerk. De gemeente introduceerde daartoe een maatwerkbudget. Dit houdt in dat samen met hulpverleners voor ieder individueel geval beoordeeld wordt welke (financiële) steun de zelfredzaamheid van hen verstrekt. Maatschappelijk werkers van de Sociale Wijkteams en Jeugd- en Gezinsteams krijgen deze taak (erbij), schrijft de gemeente. Zij komen bij de mensen thuis en kunnen het beste beoordelen welke vorm van (inkomens-) ondersteuning het meest bijdraagt aan het vergroten van de maatschappelijke participatie, vindt de gemeente. En volgens de gemeente zijn het kinderen die bijzondere aandacht verdienen. Want als kinderen in armoede opgroeien, zijn zij kwetsbaar en lopen meer risico’s op problemen in hun ontwikkeling naar volwassenheid.

Stichting Leergeld

De gemeente draagt een taak, de Leermiddelenregeling en Schoolbijdrageregeling over aan de Stichting Leergeld Leiden en omstreken. Deze regionale stichting krijgt op haar beurt geld  van een  landelijke stichting, die goed bij kas zit. De zogenaamde Kleinsma gelden, genoemd naar de vorige staatssecretaris, draagt de gemeente ook over. Leergeld Leiden e.o. bezoekt met vrijwilligers gezinnen thuis. Bespreekt met de ouders voor welke activiteiten, bijvoorbeeld schoolreisjes, muziekles of lidmaatschap van een sport- of scoutingvereniging, hen het geld ontbreekt. De kosten van een  jeugdlidmaatschap van een voetbalclub beloopt al gauw op € 250 per jaar. Kosten voor lidmaatschap, shirt en schoenen. Ouders moeten voor het verkrijgen van een bijdrage wel hun loonstrookje overleggen. Een moment dat door iedere aanvrager niet zo plezierig gevonden wordt. Door het  uitbesteden van werk aan stichting Leergeld Leiden e.o. hoopt de gemeente met doelmatiger budget beheer meer kinderen te kunnen helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *