Vuurwerkverbod moet gemotiveerd en handhaafbaar zijn

Een ruime raadsmeerderheid steunde vóór de zomer het voorstel om Leiden nog tijdens deze raadsperiode (2018-2022) met Oud & Nieuw vuurwerkvrij te maken. Voldaan van hun daadkracht ging men vervolgens op reces. Maar nu, een half  jaartje later, meldt het stadsbestuur dat ’t echt (nog) niet kán. Dus dat wordt weer een avondje bomen met de Partij voor de Dieren en GroenLinks die beide het eerst geboorterecht claimen en morrend zullen toegeven dat aan de vuurwerkvrije lijst een plantsoentje of een pleintje wordt toegevoegd.

Het stadsbestuur wil voorlopig alles bij het oude houden, net als vorige jaren een aantal gebieden (meer) aanwijzen waar een vuurwerkverbod geldt. Daarentegen zou de gemeente ook haar bewoners kunnen stimuleren zelf initiatieven te nemen geen vuurwerk in hun directe omgeving af te steken. Net als in Scheveningen zou zij borden beschikbaar kunnen stellen waar burgers een (vrijwillige) vuurwerkvrije zone instelden.

Big boy profi

Een toenemend aantal Leidenaren heeft het wel gehad met vuurwerk. Maar wat is er tegen om wat licht knal – en siervuurwerk met buren of de kinderen af te steken in de tuin?  Een oude traditie is uit de hand gelopen door Chinese rollen en illegale vuurwerkbommen zoals de big boy profi  met 100 gram flitspoeder (flash) en een knal van 120 decibellen, illegaal verkrijgbaar van € 40 . Je maakt echt de blits en bezorgt je de omstander permanente oor schade.

De Onderzoekraad voor de Veiligheid rapporteerde aan de regering dat het hoog tijd werd dat overlast beteugeld werd. Volgens hen wegen de risico’s van brandgevaar, oog – en gehoorletsel niet op tegen de lol van anderen. Alle ogen waren gericht op minister Ferdinand Grapperhaus, maar die schoof de hete aardappel door naar de gemeenten. Hij dacht wat onze burgmeester Lenferink al jaren betoogt: “Als je een verbod uitvaardigt, moet  je ook in staat zijn die te handhaven”

Alternatief voor verbod

Als je aan juristen van de gemeente vraagt of een vuurwerkverbod over de hele stad mogelijk is, luidt het antwoord: “Ja”. Zij voegen er echter onmiddellijk aan toe: “Maar de legitimiteit van zo’n verbod valt of staat met een goede motivering. Én de juiste antwoorden op de vragen of de openbare orde in het geding is, de  geluidsoverlast voor omwonenden onacceptabel en een reëel risico op letsel bestaat.

Het gemeentebestuur van Rotterdam wil tijdens de jaarwisseling 2019/2020 een vuurwerkverbod instellen. Commissies aanwijzen die gebieden aanwijzen waar wél vuurwerk mag worden afgestoken.

Het Leids gemeente bestuur hield eerder een peiling onder de bevolking over het draagvlak van een eventueel vuurwerkverbod. Het Leiden Panel, een groep van 600 Leidenaren die een representatieve afspiegeling van de bevolking, adviseerde. Een meerderheid van de leden was toen vóór uitbreiding van vuurwerkvrije zones. De gemeente overweegt deze vraag opnieuw aan hen voor te leggen om vast te stellen of er meer draagvlak is voor een verdergaand verbod. Zij denkt daarbij aan een vuurwerkverbod voor de Leidse binnenstad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *