Hoe gaat het Energiepark er uitzien?

Wat past het beste in het Energiepark, het gebied aan de Noordkant van Leiden begrensd door de Singel, Korte Mare, Langegracht en Huigpark? Dat is geen exclusieve vraag voor stedenbouwkundigen. Omwonenden hebben hún keus al wel bepaald: ‘Wonen in het groen’ dát moet ‘t worden. Maar bepalen de buren alleen de bestemming?

Door de eeuwen was dit terrein een verdedigingswerk, begraafplaats, een kleinschalig buurtje en laatstelijk een bedrijvengebied waar onder andere energie werd opgewekt. Het college van B&W wil het industrieel erfgoed op het Energiepark en het naast gelegen gebied rondom het Stadsbouwhuis, herontwikkelen tot een plek met een culturele invulling, woningbouw en kleinschalige evenementen in een groene omgeving .

Het stadsbestuur slaat alvast haar piketpaaltjes: De opvang van dak – en thuislozen (Binnenvest) aan de achterkant van de ‘Nieuwe Energie’ blijft. De oude gebouwen op het terrein, werkplaatsen en magazijnen, erfgoed worden opgeknapt. En als de gasgestookte E.ON-centrale, onder oudere Leidenaren nog bekend als de lichtfabriek, stopt in 2024 (?) wordt dit gebouw gedeeltelijk gesloopt. De schoorsteen (gemeentelijk monument) blijft natuurlijk vier 80 meter omhoog staan. Het energiepark maakt deel uit van het singelpark. De insprekende bewoners, allemaal verende groen liefhebbers hebben hier een troefkaart. En als het afzichtelijke stadsbouwhuis tegen de vlakte gaat wanneer de ambtenaren rond 2020 ingekwartierd worden in LEVEL (went u alvast maar aan de naam stadskantoor), komt er nog meer ruimte vrij. Betekent dat meer plaats voor woningen, groen of cultuur?

Evenementen

De woorden ‘kleinschalig’ en ‘evenementen’ verdelen plannenmakers een buurtbewoners. De gemeente voert gesprekken met de MeyerBergman Erfgoed Groep een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in herontwikkeling van historisch erfgoed. Vertegenwoordigers van de firma waren ook aanwezig om reacties van omwonenden te horen op deze en beantwoording van vragen goodwill voor hun ideeën op deze informatieavond.

MeyerBergman Erfgoed Groep is specialist op het gebied van herbestemming van erfgoed. “Wij geven nieuw leven aan monumentaal erfgoed. Dat doen wij nu bijvoorbeeld ook op Buitenplaats Doornburgh en Paleis Soesdijk; elke keer zoeken we naar de ideale mix van functies en het programma dat op die betreffende locatie het beste past”, vertelt PR vrouw Vanessa Westbroek.

Maar aan hun organisatie kleeft het (ondernemers) succes van de Amsterdamse Westergasfabriek. “Wij willen in Leiden geen Amsterdamse toestanden”, roept iemand uit het publiek. De buurt vreest geluidsoverlast, parkeerchaos, alcohol en drugs problemen en verder overlast bij grootschalige en frequente evenementen.

Met de (Nieuwe) Beestenmarkt, Lammermarkt om de hoek is het nieuwe Energie park een prachtige aanvulling als evenementen terrein. En andere cultuur hotspots in de buurt, Gebroeders De Nobel, Scheltema en de Lakenhal. Restaurants, cafés en snackbars, gezellig toch?

De buurt heeft zich verenigd in het Nieuw Leids Bolwerk (NLB). De afgelopen maanden werd geënquêteerd en vonden 8 huiskamer gesprekken plaats met ca. 60 bewoners uit de buurt.

 

 

 

Bij de foto: Wieger Steenge overhandigt de resultaten van de huiskamergesprekken aan de wethouders Fleur Spijker (li)  en Yvonne van Delft (re)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *