Dementie ouders vaak oorzaak financiële familie onenigheid

Bij beginnende dementie wordt rekenen en omgaan met geld steeds lastiger. Dan springt een familielid bij, zoon of (schoon) dochter verzorgt de post, doet de bankoverschrijvingen en beheert het betaalpasje. Op de verjaardag van de dementerende vader zijn complimentjes van familieleden aan het adres van de zorgzame broer of zus ‘niet van de lucht’. “Geweldig Angelique,  dat je overal zo goed voor zorgt en je bent er ook zo handig in, je hebt toch bij een bank gewerkt voor je trouwen”.

Op de 80 ste verjaardag van Pa, nadat Angelique iedereen van koffie en gebak heeft voorzien, gaat zij naast Pa zitten en neemt het woord: “Bij Pa is beginnende dementie gediagnosticeerd, hij is nu nog goed bij de tijd maar dat kan zo maar veranderen. Daarom wil ik voor hem bewindvoering aanvragen. Bewindvoering is een gerechtelijke machtiging”. “Met Pa zelf heb ik ’t er natuurlijk al over gehad. Sorry dat alles uit mijn mond zo zakelijk klinkt. Angelique vervolgt:  “Wij moeten als familie kiezen of ik bewindvoerder word of wij voor deze taak een betaalde kracht in de arm nemen. De eventuele bewindvoeder legt jaarlijks aan de kantonrechter financiële verantwoording af, aan hem en niet aan de gezamenlijke familie is verantwoording verschuldigd. Naast het bewindvoerderschap wil ik voor Pa ook tot zijn mentor aangewezen worden. Dat betekent dat ik het laatste woord heb over de zorgbeslissingen, tafeltje dekje, dag besteding en dat soort dingen. Ik doe het met liefde voor Pa maar ik vind het ook redelijk hiervoor een onkosten vergoeding te vragen. Een bedrag van € 57. 00 per maand, dit is de helft van de vergoeding van een beroepskracht. Het verschil tussen een goede beroeps bewindvoeder en mij, behalve het geld, is dat ik meer tijd heb voor een praatje en een kopje koffie met  hem”. Angelique: “Door dit aanbod kan ik geen scheve gezichten voorkomen bij de afhandeling van de nalatenschap, mocht Pa iets overkomen, maar sluit ik alle juridisch aansprakelijk van jullie mijnerzijds uit”.

Oordeel kantonrechter

“Dat doet Angelique helemaal goed”, zegt Martine Vinkestijn, bewindvoerder van beroep, na afloop van de avond georganiseerd door zorgorganisaties. Vinkestijn, studeerde sociaal juridische dienstverlening aan de Hoge School Leiden. Tijdens haar studie werd zij door een gezinslid  met niet aangeboren hersenletsel, bekend met bewindvoering en haar regels.  Het zijn tegenwoordig vooral families van ouderen met dreigende wilsonbekwaam die haar hulp inroepen.

Vinkestijn: “Wacht niet, als u ziet dat uw vader of zuster geestelijk sterk achteruit gaat”. Raadpleeg huisarts, ga met elkaar in gesprek en overweeg het bewindvoerderschap in welke vorm dan ook”.  En zij vervolgt: “Doe het op tijd”. Wacht er niet te lang mee, de kantonrechter wil zélf zien of degene waarvoor bewindvoering wordt aangevraagd, alles op dat moment nog snapt”. Volgens Vinkestijn komt een kwart van de in Leiden wonende 65 plussers in aanmerking voor beschermbewind. In de rondvraag van de goed bezochte bijeenkomst donderdagavond bleek dat bewindvoering evenmin een 100% garantie is voor een probleemloze nalatenschap afwikkeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *