Waterschap heeft niets op met politiek, behalve op verkiezingsdag

Op 20 maart, gelijktijdig met de Provinciale Staten de verkiezingen, mogen Leidenaren het waterschapsbestuur ‘Hoogheemraadschap Rijnland’ kiezen. Plichtsgetrouw neemt iedereen het tweede formulier op het stembureau in ontvangst. Maar welk vakje maak je rood, waarin verschillen partijen? Een Leidse stichting verzocht het waterschap een inhoudelijk debat tussen waterschapspartijen te faciliteren. Maar ‘Rijnland wees’ hun verzoek af. “We zijn neutraal, wij faciliteren geen politiek debatten”.  Geeft het hoogheemraadschap voldoende ruimte aan een democratisch verkiezingsproces?

Vier jaar geleden liet het Hoogheemraadschap Rijnland een actiefilm maken,  ‘Windkracht 21′ toonde beelden van een tsunami die het Rapenburg overspoelde. Ja, dat is nog eens wat anders dan die oubollige boodschap ‘droge voeten en schoon water’. Jaag de kiezers maar flink de stuipen op het lijf, dreigen om ze de stembus te lokken. moet iemand aan de Archimedesweg gedacht hebben. Maar echt helpen deed het niet, de opkomst in 2015 was 48 % en 4 jaar eerder, toen er per post gestemd werd 28 %. Krijgen de Leidenaren voor hun waterschap heffing waar voor hun geld of zijn we beter af met een ingenieursbureau, waarbij de CEO zich gerust dijkgraaf mag noemen? Wie is er tegen droge voeten en schoon water en wat zijn die gewichtige politiek issues waar we voor kiezen?

De Algemene Vergadering van Hoogheemraadschap Rijnland, een college vergelijkbaar met onze gemeenteraad telt 30 zetels We kiezen voor 21 de 9 overige zetels zijn ‘geborgd’, kwaliteitszetels bestemd voor de Kamer van Koophandel (4), de Boerenorganisaties (4) en Natuurorganisaties (1).  Zou u niet gek opkijken als bij de eerst volgende gemeenteraadsverkiezing er van de 39 raadszetels 9 worden gereserveerd voor Leidse Business Club (4), Projectontwikkelaars (4) en de voorzitter van het Singelpark? De meerderheid van de waterschapspartijen houdt deze zetelverdeling in stand.

Stad en land

Er is één politieke tegenstelling, stad – en landthema’s verdeelt het waterschapsbestuur. De lijn loopt tussen CDA en VVD plus Kamer van Koophandel en Boerenorganisaties enerzijds en de PvdA en ‘Water Natuurlijk’ anderzijds. Deze laatste partij vindt haar sympathisanten vooral in kringen van D66 en GroenLinks. In waterschap Rijnland gaat 200 miljoen om, er is het drievoudige geleend voor investeringen. Het CDA en VVD zitten op (k)rentmeesterschap en grondwater beheersing en bij PvdA en ‘Water

Natuurlijk’ spelen milieu aspecten een grotere rol. Natuurlijk zijn wij ook voor het milieu maar jullie willen toch ook niet dat onze arme koeien hun pootjes breken in de modder en onze beestjes houden evenmin van plastic.  Als je partijen hoort, dringt zich al snel de gedachte op: “Waar gaat dit over”? Een goed ingenieursbureau met een gebruikerspanel moet daar toch uit kunnen komen. Maar laten de lijsttrekkers van de waterschapspartijen maar debatten organiseren  en hun kiezers vertellen waarin je hun partij zich onderscheidt. Echter na de afwijzing van de ‘Stichting 55 plus in Leiden’ die faciliteiten vroeg voor zo ‘n openbaar debat, kunnen deze bijeenkomsten ook niet plaats vinden in de vergaderzaal aan de Archimedesweg. De zelfde plek waar de waterschapspartijen maandelijks discussiëren, zónder publiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *