Het bouw Project LEAD heeft gewoon te veel woningen

Op de grond waar nu  het KPN gebouw en uitvaartcentrum Monuta  aan de Willem de Zwijgerlaan staan, zouden wel eens drie woontorens kunnen verrijzen met ongeveer 550 koop en  (sociale) huurwoningen. Door de omvang van deze bouwplannen van het LEAD-project is de buurt in rep en roer. In een enquête ingevuld door 376 omwonenden voert één bezwaar de boventoon: het aantal woningen. Hoe brengt de gemeente haar belofte: 8.500 woningen vóór  2030 vooral gebouwd langs de stadsassen,  in evenwicht met deze massale bezwaren uit de buurt?

Het stadsbestuur moet vele ‘Heren dienen’. De woningzoekenden: Leiden heeft lange wachtlijsten met name voor sociale  huurwoningen en woningtekorten drijven de  koophuis prijzen op. De omwonenden: zij stellen gerechtvaardigde eisen aan leefbaarheid en veiligheid. En de ondernemers die zich in de plint van de gebouwen kunnen vestigen: zonder ruimte voor de klanten wordt niet gehuurd.

De promotie teksten van de projectontwikkelaar stellen iedereen gerust. “We gaan bouwen in het sociaal-, midden- tot luxe segment, toegankelijk en betaalbaar. Het worden drie ranke torens oplopend van 60 tot 115 meter een hoogte die prachtig aansluit op de bestaande hoogbouw. Veel groen, aandacht voor architectuur, duurzaamheid en voorzieningen in de plint”.

“Er zijn gewoon te veel woningen”, vat één geënquêteerde alles samen op zijn vraagformulier. De woontorens zijn te hoog, het project past niet bij onze kleinschalige laagbouw woonwijk Nieuw Leyden en al helemaal niet bij de historische stad Leiden. Het extra autoverkeer en parkeerdruk bij een wijk die stedenbouwkundig autoluw is ontworpen, is gezien ons bewoners indertijd is voorgespiegeld onaanvaardbaar. Zorgen baart het de buurtbewoners veiligheid van fietsverkeer stromen, het straatbeeld dat verrommelt met rondslingerende weesfietsen en fietswrakken. Van de 376 respondenten bleken 28 personen geïnteresseerd in een woning binnen het project LEAD.

Dat de bezwaarden niet alleen van direct omwonenden komen (not in my backyard) blijkt uit de enquête uitslag. Van hen woont 44,4% in Nieuw Leyden, 20,2% in GroenoordNoord, 11,7% in Groenoord-Zuid, 6,9% in Noorderkwartier West, 4% in de Merenwijk, 9.9% elders en 2,9% buiten Leiden.

De aanleiding tot het uitschrijven van deze enquête was het tekortschieten van de gemeente, veel mensen waren indertijd niet op de hoogte van de informatieavonden en de plan – werkgroep bijeenkomsten. Ook hun kritische e-mails werden noch beantwoord noch op gereageerd na aanmelding  op www.leadleiden.nl . Smeulende onvrede in de wijk en de vraag hoe reageert  het stadsbestuur hierop met participatie zo hoog in het vaandel?

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *