Walenkamp-Award gaat naar bestuur Schaatshal Leiden

De Walenkamp-Award 2018 genoemd naar oud-CDA-wethouder Joop Walenkamp, werd toegekend aan het bestuur van de Stichting IJshal. Zij krijgen deze  onderscheiding voor hun niet aflatende ijver voor een overdekte IJsbaan van 333 meter. CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad, Joost Bleijie, overhandigde hen de prijs op de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Op het moment van de uitreiking leken de schaatsclub bestuurders hun strijd voor een 333 baan al verloren te hebben. Maar vorige week donderdag deed wethouder Paul Dirkse (D66) in de gemeenteraad een ultieme poging zijn plan voor een baan van 250 meter, volledig betaald door Leiden, met 83 meter te verlengen. Dirkse: “Ik ben bereid de benodigde € 3,5 miljoen te besteden aan de baanverlenging als de regio gemeenten, Alphen, Katwijk, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Teylingen en Zoeterwoude garant staan voor dit bedrag. Een eerder plan van de IJshal bestuurders deze 3 ½ miljoen te financieren uit extra huurgelden had Dirkse afgewezen omdat hij die weinig solide vond. Hetgeen hem op heftige verwijten van de IJshal bestuurders te staan kwam. Hiermee is de 333 meter ijsbaan dus nog niet van de baan. De regio gemeenten zijn nu aan zet.

Maar bij de goed bezochte Nieuwjaarreceptie had men op dat moment nog geen weet van deze ontwikkeling. Bleijie stelde zijn drie leden en drie duo raadsleden voor. Het CDA leed bij de vorige gemeenteraadsverkiezing een gevoelige nederlaag. Zij ging van vier naar drie zetels. Bij vorige verkiezingen kon het CDA nog een lijstverbinding aangaan met de ChristenUnie waardoor zij wel een extra zetel in de schoot geworpen kreeg. Maar lijstverbindingen zijn niet meer mogelijk.

Hong Kong aan de Rijn

Bleijie’s partij, het  CDA voert een constructieve oppositie. Over zorg en duurzaamheid hoor je hem niet mopperen op het huidige D66,GroenLinksen PvdA college.  Maar als het over stads’ financiën gaat en woning bouw, dan gaat onze Leidse Christendemocratische voorman pas los: “Hong Kong aan de Rijn”, is hoe Leiden eruit gaat zien?” Hij waarschuwt voor verstikkende hoogbouw, een on-Leids horizon profiel, torenflats aan de rand van een middeleeuwse stad  en slechts snippertjes groen die de bouwlust overleven. Geen goed woord heeft hij over voor de bouw ambitie van de gemeente, 8.500 woningen en 2.700 studentenwoningen op Leids grondgebied.  Over de uitgaven van de stad de komende jaren betaald door de lastenverhoging, Bleijie is echt boos. En maar geld lenen, waarvoor? Omdat de rente laag is.  Onze Leidse Christendemocraat is van degelijke rentmeesterschap en zorg voor de medemens. Hij voorspelt dat  het huidige college de stad naar een financiële afgrond leidt. Daarna werd de receptie toch nog gezellig. Het Leidse CDA heeft een vast ledenkring generaties blijven hun partij trouw.

Oud raadslid Moniek van Sandick wordt aan het slot nog even op het schild gehesen. Na twee periodes raadslid staat zij nu op de vierde (verkiesbare) plaats voor de Provinciale Staten verkiezingen op 20 maart. Zij ziet het onder andere als haar heilige taak te zorgen dat alle file veroorzakende open (provinciale) bruggen in Leiden tijdens spitsuren dicht blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *