Dagbesteding ouderen zorg intensiever dan vroeger

Dagbesteding voor ouderen in de Rosmolen begint s ’morgens met koffie en krant voorlezen. “Hebben jullie die circustent op het Lammermarktplein gezien, wie is er wel eens in een circus geweest”, vraagt de activiteitenbegeleidster. “Ja, ik weet ‘t nog precies, maar het is wel lang geleden”.

Stichting Radius verzorgt wekelijks op drietal plaatsen in Leiden dagbesteding voor ouderen. Deze ‘lichte’ dagbesteding , wordt gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Eenzaamheidsbestrijding en ontlasting mantelzorger zijn meestal redenen voor deelname één á drie  (korte) dagen per week.

“Een huislijke sfeer bieden en onze gasten activeren”, vat Jennifer Wolffenbuttel de bedoeling van dagbesteding samen. ’s Morgens arriveren de deelnemers rond half tien, samen lunchen en s ’middags met busjes thuisgebracht. De meeste zijn senioren hebben lichte lichamelijke klachten, de groepsgrootte varieert van 7 tot 15. Dagbesteding van Radius in Zijloever (Leiden Noord) de Rosmolen (Merenwijk) en in de Opaalstraat (de Mors), ongeveer 80 deelnemers samen. Libertas Leiden organiseert soortgelijke ‘lichte’ dagbesteding in Leiden Zuid-West (de Parelvissers) en in Robijnhof voor ruim 50 ouderen. Koffiedrinken, praatje maken, onderling contact en diverse activiteiten, is het dagprogramma. “Op de circustent staan allemaal wilde dieren, maar die mogen toch niet meer optreden”, zegt een van de deelnemers. “Oh, nee, reageert een ander, waarom niet?” De tafel wordt gedekt. Na de lunch wordt gepuzzeld, anderen knutselen of handwerken, soms wordt naar muziek geluisterd en bij mooi weer gewandeld. “Omgevlogen, hé, de dag,” zeggen ze tegen elkaar als ze rond drie uur met de Sterbus naar huis worden gebracht.

Bezuinigingen

In 2015 werd dagbesteding en vervoer een gemeentelijke taak, gefinancierd uit de Wmo. Voordien werd deze dienstverlening, die beoogde ouderen zo lang mogelijk uit een verzorgingshuis te houden, betaald door het rijk uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). “Wij als gemeenten kunnen dat veel beter dan jullie in Den Haag”, zeiden de gemeenten die tuk waren op het geld. Vervolgens ging dagbesteding naar de gemeenten, maar wel met minder geld.

De bezuiniging leidde tot vermindering van personeel én een (hogere) eigen bijdrage voor de maaltijd en vervoer. De personeelsbezetting van de dagbestedingsgroep in de Rosmolen bestaat uit één activiteitenbegeleider, ondersteund door een stagiaire en een vrijwilliger. Op de Sterbussen rijden 40 chauffeurs, allen vrijwilligers.

Naast eenzaamheidsbestrijding en verlichting van de (eventuele) mantelzorger zijn er meer goede redenen voor dagbesteding vertelt Wolffenbuttel. “Het geeft onze cliënten dag structuur, zij moeten wel op tijd klaar staan als de Sterbus komt”. Ouderen hebben vaak een verminderd honger en dorst gevoel hebben, altijd koffie en thee op tafel. “Heeft u al wel iets gedronken, mevrouw?”. Behalve deze dagbesteding wordt intensievere dagbesteding voor ouderen met zwaardere lichamelijke of geestelijke klachten uit de Wet langdurige zorg (Wlz) gefinancierd. Wolffenbuttel: “Door de sluiting van alle Leidse verzorgingshuizen zijn onze huidige gasten veel zorg intensiever dan vroeger”

Deze publicatie is mogelijk gemaakt door subsidie van het Leids Media Fonds, volgende week het zesde en laatste artikel waar de directeur Wmo Leiden aan het woord komt.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *