Bed Bad Brood Bye Bye?

Omdat het rijk niet langer wil meebetalen aan de Leidse ‘Bed Bad Brood’-voorziening (BBB) aan het Maansteenpad, is de gemeente van plan deze opvangplek voor 40 uitgeprocedeerde asielzoekers te sluiten. De BBB kost de Leidse belastingbetaler jaarlijks ca. 2 miljoen euro. Het officiële aantal herkomstland terugkerenden, het primaire doel van deze BBB- voorziening, bedraagt 3 mensen in drie jaar. Maar publieke uitspraken van wethouder Damen (PvdA) zaaien opnieuw verwarring over de intentie van B.&W. Wil Leiden zijn BBB-voorziening handhaven, maar nu als dependance van een Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen?

Het hoge woord eruit. Op vragen van VVD-gemeenteraadslid Alyssa Voorwald antwoordde de gemeente dat zij de komende jaren haar BBB afbouwt. Vorig najaar wist B.&W. zich nog gesteund voor instandhouding door alle raadsfracties met uitzondering van VVD en CDA. Dat bleek in een raadsdebat over extra beveiligingskosten. Er was € 200.000 extra nodig om de veiligheid van het personeel te garanderen vanwege ruziënde bewoners. De BBB directie kon hiervoor zelf geen bezuiniging alternatieven aandragen, een inflexibele houding  die toen niet bij alle politieke partijen in goede aarde viel. Maar de beslissing tot sluiting van de Leidse BBB-voorziening is een rechtstreeks gevolg van een Haagse beslissing die er geen cent meer bij wil leggen.

Het rijk sticht in gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven in de jaren tot 2022 een vijf-tal Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s) voor 1.500 opvangplaatsen. Kortstondige lokale noodopvang mag openblijven, echter zonder dat de landelijke overheid daaraan financieel bijdraagt. De scherpe discussie over de extra beveiligingskosten vorig najaar triggerden ook de vraag wat BBB- opvang nou gepresteerd had de drie jaar van hun bestaan. En die resultaten waren niet om over naar huis te schrijven.

Rond reizende asielaanvragers

In 2016 stroomden 36 uitgeprocedeerde asielzoekers in en 6 uit, waarvan 3 terugkeerden naar hun herkomstland. In 2017 stroomden 11 in en stroomden 8 uit, waarvan 4 illegale door immigratie (om in een ander land opnieuw een nieuwe asielprocedure te starten). In 2018 stroomden 12 in en stroomden 22 uit waarvan 7 met onbekende bestemming en 7 naar een plek waar ze meer perspectief meende te vinden. In januari 2019 verbleven er nog 23 mensen op het Maansteen pad. Van de juridische ondersteuning bedoeld om het juridisch pad van terugkeer te effenen, wordt gretig gebruik gemaakt maar voornamelijk om de afwijzing als erkende vluchteling opnieuw aan te vechten.  In het jaarverslag 2017 van BBB schreef de directie dat van haar ca. 40 bewoners tien tot vijftien ‘perspectief’ hadden op een (verblijfs) status dan wel op terugkeer. De cijfers die BBB, nu op verzoek van het VVD raadslid levert, geven een heel ander beeld.

Maar hoe moet het nu met ‘Leiden stad van vluchtelingen’, moeten deze mensen nu op straat slapen? Nee, het rijk heeft de taak die de gemeente op zich genomen heeft overgenomen. Alyssa Voorwald: “Het zou mij verbazen als B.&W. op kosten van de stad een voorziening openhoudt terwijl het rijk zelf voor deze uitgeprocedeerde asielzoeker een voorziening organiseert én financiert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *