Illegale duivenjacht op Kooiplein

“Doe zélf maar wat aan de overlast”, antwoordde de gemeente zo ongeveer aan de Kooipleinwinkeliersvereniging die vervolgens een firma inhuurde, de duiven op het plein ving en vernietigde. De Partij voor de Dieren (PvdD) kreeg er lucht van en stelde vragen aan B.&W. die deze massa liquidatie deemoedig bevestigde. Was ons stadsbestuur echt in de naïeve veronderstelling dat de winkeliers bordjes zouden ophangen om ‘t duivenvoeren te verbieden en oude dametjes die hun dagelijkse vermeende diervriendelijke daad verrichtten, op hun gedrag zouden aanspreken?

Dit blijkt uit antwoorden op vragen van de raadsleden Martine Van Schaik en Lianne Raat (PvdD) over de illegale duivenjacht op het Kooiplein. Van Schaik en Raat zijn echter nog lang niet tevreden met de reactie van B.&W. en geven het stadsbestuur gratis advies.

Van Schaik: “Omdat mensen voer strooien, komen er meer duiven en meer duiven, ervaren sommige mensen als overlast. Zo krijgen de duiven de schuld van de overlast , worden gevangen en vermoord. De dieren zijn de dupe van ons menselijk gedragsprobleem”. ”Prima, dat de gemeente meer informatie geeft over de negatieve gevolgen van voeren”. De PvdD woordvoerster staat erop dat in Leiden niet meer gejaagd wordt op stadsduiven.  “Tevreden zijn wij pas als in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een totaal jachtverbod is opgenomen”, aldus Van Schaik.

Overlast

Leuk toch, een paar stadsduiven. Maar hele zwermen die voetgangers – en fietsverkeer belemmeren, is een gruwel. Scheert er weer zo eentje rakelings langs je gezicht, je schrikt je rot. Stadsduiven in vliegende bendes vervuilen de staat, gevels, daken en ramen plus openbare ruimten. De moordpartij op het Kooiplein dateert uit 2011. Toen stonden er nog bankjes tegenover de fontein waar pensionado’s duiven oude brood voerden voordat ze vers brood kochten bij de grootgrutter er tegenover. Ze meenden daarmee oprecht hun dagelijkse goede daad te verrichten. Maar brood is geen vogelvoer. En welke winkelier gaat deze vriendelijke pensionado’s nou belerend toespreken, is metten hun hele dag verpest. De overlast bleef en de winkeliers maakten uit de communicatie met de gemeente op, over ‘carte blanche’ te beschikken. Dus huurden zij ‘Duke Faunabeheer’ beheer in.

En ‘Duke’ weet raad. Volgens hun website gaan zij dodelijk zorgvuldig te werk. Duke: “Er zijn verschillende oplossingen duiven overlast te bestrijden. Duiven weren, of de duiven vangen. Duiven verjagen, dat helpt niet. Ze laten zich gewoon niet verjagen”. Volgens Duke Faunabeheer vang je duiven met kooien of met behulp van een schietnet”. Het is een korte snelle actie die wordt gedaan door professionele duivenvangers, is Duke’s wervende boodschap. Hoe de duiven aan hun eindje komen, vermeldt de site niet om de tere zieltjes van haar toekomstige klanten niet te veel te belasten. Maar dat ze worden losgelaten in Oostvaardersplassen is niet waarschijnlijk. Gewoon het advies opvolgen van Martine van Schaik: niet voeren, dát is een diervriendelijke daad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *