Bouw sociale sector woningen in de Mors

Op de locatie Turkooislaan 131 worden 100 tot 150 kleine appartementen bebouwd waarvan minimaal 85 % sociale huurwoningen. De maximale huurgrens van zo’n woning bedraagt 720,42 euro per maand (exclusief servicekosten). Dit opmerkelijk aantal sociale woningen dient onder andere ter compensatie de ‘De Ananas’ aan de Lammenschansweg waar 375 woningen hoofdzakelijk vrije sector woningen worden gebouwd. Het huidige D66, GroenLinks en PvdA College beloofde haar kiezers tijdens haar bestuursperiode minimaal 30% sociale huurwoningen te bouwen. Ze lopen flink achter.

Weer een bijdrage aan de ambitieuze bouwplannen van  het college, 8.5000 woningen en 2.700 studentenwoningen voor 2030. Op elke postzegeltje grond wordt gebouwd, Leiden wordt voller en voller. De opdracht is verstrekt aan De Raad Vastgoed die ook al de Ananas bouwt voor de gemeente. Bij de bouw zet de gemeente haar beste beentje voor met haar duurzaamheidsambities, vergroening en versterking van de biodiversiteit. De maximale hoogte van het gebouw wordt 30 meter, een hoogte die wordt bereikt aan de Agaatlaan zijde van het gebouw. De bebouwing langs de Turkooislaan sluit qua hoogte en rooilijnen aan op de omliggende bebouwing aan de overzijde (Tijgeroogstraat).

Fiets parkeren, afvalinzameling en andere (installatie-) technische voorzieningen en ruimten worden ingepast in het ontwerp en waar mogelijk uit het zicht van de openbare ruimte en zo veel mogelijk inpandig. De parkeer eis wordt in beginsel op eigen terrein opgelost.  Enkele buurtbewoners drongen indertijd aan op een betere balans tussen sociaal en vrije sector, de Mors heeft al een hoog percentage sociale woningbouw. De plankosten van de gemeente en kosten voor herinrichting van het openbaar gebied, betaalt de ontwikkelaar en dus in de latere huur wordt verrekend. Het definitief ontwerp zal in een tweede informatieavond aan de direct omwonenden worden gepresenteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *