Armoede terugdringen door meer mee te doen in samenleving

De gemeenteraad bracht donderdagavond radicale wijzigingen aan in het Leids armoedebeleid. De huidige declaratieregeling, waarmee gezinnen met een inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau onvoorziene kosten kunnen declareren, maakt plaats voor een maatwerkvoorziening. Hulpverleners helpen voortaan aan huis financiële problemen op te lossen. Activering moet de jaarlijkse armoedebeleid budgetoverschrijding terug te brengen van 1 tot 2 miljoen per jaar. Gaat de financiële positie van gezinnen er op vooruit als ze meedoen in de samenleving en werkt dit maatwerk kostenbesparend?

Nee, van een bezuiniging mag je niet spreken, vinden de college ondersteunende partijen in de gemeenteraad. Maar B.&W rekent er wel een beetje op dat de komende jaren minder geld aan bijzonder bijstand wordt uitgegeven bij voorbeeld aan sportspulletjes, laptops of vervanging van de wasmachine plotseling de brui gaf. Thomas van der Halm  (SP) en Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) protesteerden tegen de college plannen. ‘Hebben Leidenaren die elke dubbeltje moeten omdraaien, de laatste jaren dan teveel geld gehad?

Lodi van Brusse (D66) vindt dat het beleid de afgelopen jaren juist armoede in stand hield. Het nieuwe beleid helpt mensen structureel uit de armoede, volgens hem. Van Brussel: ‘Het nieuwe armoedebeleid biedt de kans mensen echt te ondersteunen in plaats van alleen de negatieve effecten van armoede te compenseren”.

 Het gaat goed met Leiden, maar niet met iedere Leidenaar. Volgens de statistieken zijn Leidenaren enkele tienden van procenten armer dan de gemiddelde Nederlander. In 2018 maakten ongeveer 4.000 Leidenaren gebruik van de huidige declaratieregeling, vermoed wordt dat nog eens 2.000 bijstandsgerechtigden, van wege onbekendheid met de regeling er nog geen gebruik van maakten. De SP en Partij Sleutelstad schetsten het doemscenario dat de systeemwijziging de toegankelijkheid voor burgers bemoeilijkt en het aantal aanvragers dit jaar wel eens terug kan lopen naar enkele honderden.

Financiële hulp aan huis

Volgend jaar vergoed de gemeente niet meer volledige aanvullende zorgpremie, dat kostte hen in 2018 € 900.000 . Ook de kosten voor beschermingsbewind, die zwaar drukken op de armoedebeleid begroting, wil men terugschroeven. De idee het armoede budget te beheersen middels participatie; iedereen moet meedoen, (betaald) werk zoeken, kreeg in de raad een warm onthaal. Maar oud minister Bussemaker (PvdA) als staatsecretaris de uitvinder van  de participatiemaatschappij, komt al weer een beetje terug van haar idee. “In een participatiemaatschappij wordt verondersteld dat iedereen ook kán participeren”, zei ze in een interview.

Onder de ca. 6.000  bijstandsgerechtigden zitten veel burgers met bescheiden verstandelijke vermogen, laaggeletterden, zieken en volledig uitbluste mensen. De hulp aan huis moet straks gegeven worden door ca. 100 sociaal werker(st)er van Sociale Wijk – en Jeugd & Gezin Teams die nu al tot hun nek in het werk zitten. Van Brussel”: Ik heb alle vertrouwen in een betere dienstverlening nu samen met de SWT en J&GT. “Het college houdt hun werkdruk nauwlettend in de gaten samen met de onafhankelijke Ombudsman die er ook komt. ver een jaar wordt het nieuwe armoedebeleid geëvalueerd. Hopelijk blijkt dan niet dat het tekort aan hulpverleners de kosten van het armoedebeleid omlaag bracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *