Een miljoen euro voor de regio van SoZW om vacatures te vervullen

‘Diesel in je bloed’ Met deze aansprekende boodschap wordt geprobeerd vrachtwagenchauffeurs te werven. Naast truckers is er ook een schreeuwend tekort aan koks en verzorgend personeel. Op wervingsadvertenties van transportbedrijven, horeca of verpleegtehuizen wordt nauwelijks gereageerd. Werkzoekenden missen de vereiste kwalificaties. “Het rijk geeft regio Rijnland een miljoen euro om de arbeidsmarkt vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, aldus wethouder Yvonne van Delft (GroenLinks). Maar waarom in ónze regio met de laagst landelijke werkloosheid?

Dit marktbewerkingsprogramma voor regio Rijnland van € 1.000.000 komt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZW). De injectie moet werkzoekenden aan een baan te helpen, een job waarvoor zij (nog) niet kwalificeren. Er is bij de huidige economische voorspoed sprake van ‘frictiewerkloosheid’, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten niet op elkaar aan. Dit programma is bedoeld om bijvoorbeeld werklozen met de ambitie voor de vervoerssector maar slechts in het bezit van rijbewijs B, voor C en D (dikke vette vrachtwagens) op te leiden. Koks via een crash cursus in de keuken geschikt te maken voor de Horeca die om keukenpersoneel gilt etc. etc. De Leidse sub-regio experimenteert met praktijkleren, erkende leer-werkinfrastructuur en kwalificatie-eisen, deelcertificaten.  Iedereen is super creatief, zit met verhitte koppen om de vergadertafel, want …er geld te verdelen.

Werkgevers belang

Maar waarom koos SoZW de regio Rijnland, met Leiden als centrumgemeente, voor haar subsidie? Niet vanwege de hoge regionale werkloosheidcijfer, want die is met 4,2% de laagste van Nederland. Was die miljoen dan niet beter bestreed in Groningen of Drenthe met werkloosheidspercentages van dubbel cijfers? Van Delft erkent dat de doelgroep die het marktwerkingsprogramma van SoZW op het oog heeft waarschijnlijk geen bijstandsgerechtigden zijn. Leiden heeft er ca. 6.000 wiens uitkering ten laste van de gemeente. Eerder in aanmerking komen de ‘kansrijke’ werklozen met uitkeringen ten laste van de bedrijfsvereniging kassen, gevuld door werkgevers en werknemers. De lasten van werkgevers (en werknemers) worden hierdoor verlaagd. In de regio Rijnland met het laagste werkloosheidspercentage zijn, anders dan in de Noordelijke provincies, de werkgevers vooral gebaat met soepele vacature vervulling en minder personeelswervingskosten uit eigen zak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *