Stichting Meeleefgezin organiseert kortdurende peuteropvang in ander gezin

De Stichting Meeleefgezin matcht een gezin met (een) ouder(s) lijdend aan psychische problemen met een ander gezin die op gezette tijden de zorg van hun kind overneemt. Deze verbintenis tussen zorg – en verzorggezin geldt voor één of twee dagen per week/maand. Gemeente raadslid Alyssa Voorwald (VVD) stelde vorige week voor deze bemiddelingsinstantie ook in Leiden in de arm te nemen. Zij heeft al een gematcht gezin op het oog. Wethouder Damen honoreerde haar verzoek ter vergadering.

Voor sommige ouders is de permanente zorg voor hun kind  7 dagen per week te belastend. Jeugdzorg organisaties worstelen met capaciteitsproblemen en de hulpverleners staan onder druk. De jeugdzorg mogelijkheden liggen tussen (intensieve) begeleiding door een maatschappelijk werk(st)er die de thuissituatie monitort en uithuisplaatsing, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Beide behandelingen zijn kostbaar en laat vaak diep sporen na in de relatie tussen ouder en kind de rest van het leven.

De Stichting Meeleefgezin bedacht een tussenoplossing die in korte tijd aanslaat. Zij richt zich op (één ouder) gezinnen met psychische problemen die de zorg voor hun kind in de leeftijd  tussen 0 en 5 jaar, niet aankunnen. Voorwald heeft zich verdiept in deze problematiek en vertelt dat zij over gezinnen in Leiden gehoord heeft waar de moeder met psychische problemen het soms even te veel wordt. Ook weet zij van een ander gezin die deze ouderlijke zorg voor de peuter op één door-de-weekse dag met liefde wil overnemen. De verzorggezinnen geven de ouder soms bovendien de verzekering dat wanneer het even nodig is, zij de peuter komen ophalen. Vooral die zekerheid is een geweldige steun in de rug, vindt Voorwald.

De Stichting Meeleefgezin is onder andere al actief in Amsterdam, Den Bosch en Arnhem waar ca. 80 gezinnen een match gevonden hebben. De Stichting Meeleefgezin vraagt voor haar inzet, het vinden van een match van de twee gezinnen die bij elkaar passen, een vergoeding van € 7.500 voor werving, opleiding en begeleidingskosten. Volgens de ervaringen die zijn opgedaan door de Stichting  Meeleefgezin heeft de regelmatige (korte) omgevingsverandering geen negatieve gevolgen voor het kind. De moeder heeft een geruster leven en de brengt de gastouder wekelijks de afgesproken blijdschap. En de overheid, dus eigenlijk wij allemaal als belastingbetaler, zijn ook winnaar vanwege kostenbesparing.  Wethouder Marleen Damen zegde namens B.&W. na het horen van Voorwald’s verzoek onmiddellijk haar medewerking toe voor de reeds gematchte gezinnen in Leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *