SP gaat verkiezingstijd in met 10 procent verhoging minimumloon

De SP was donderdag , bij ‘Leiden Helpt’ waar mensen met een kleine beurs terecht kunnen voor kleding, huisraad, boeken en kinderspeelgoed. Jasper van Dijk (Tweede Kamerlid)  en Inez Staarink (kandidaat Statenlid) kwamen deze stichting die voor haar voortbestaan vecht, een hart onder de riem te steken. ‘Leiden Helpt’ is bovendien een uitgelezen plek om in verkiezingstijd je sociale gezicht te tonen. De SP wil armoede bestrijding in een hoger versnelling zetten én bepleit verhoging van het minimum loon en uitkeringen met 10%.

En wat gaat dat wel kosten? “Ruim 4 miljard euro”, antwoord de socialist, opgewekt. Maar verliest ons bedrijfsleven met een dergelijke verhoging niet haar concurrentie positie, worden de eerste 3 of 4 loonschalen in Cao’s  leeggemaakt en de afstand tussen het minimumloon en de bijstand vergroot? “Dat laatste gebeurt niet volgens mijn plan,” antwoordt Van Dijk, “want ook de bijstandsuitkering moet met 10% omhoog”. Hij verwijst zelfbewust naar wetenschappelijk onderzoek en instanties die zijn zienswijze onderschrijven.

Daar hoort minister Koolmees (D66) echter niet bij. Eerder deze maand ging Van Dijk met hem in debat over deze 10% loon – en uitkeringsverhoging. De minister toen: “Er kleven  bezwaren aan het SP- voorstel. Het verhogen van uitkeringen met 10% heeft tot gevolg dat het minder aantrekkelijk wordt te werken. Ook neemt de vraag naar arbeid rond het minimumloon af omdat de loonkosten stijgen. Het Centraal Plan Bureau (CPB) verwacht een werkgelegenheidsverlies van circa 1,0%”. En het is een zeer kostbare maatregel, aldus Koolmees. “Het kost structureel (elk jaar weer) 4,6 miljard euro. Bovendien vindt Koolmees dat het voor veel huishoudens niet nodig het sociaal minimum te verhogen om te voorzien in de basisbehoeften, dat laat het rapport van het Nibud zien”.

Kind van de rekening

Als het woord armoedebeleid valt, veert de socialist Van Dijk op. “Hij bestrijdt de zienswijze van Koolmees dat met het huidige minimumloon ( € 1654, per maand) een gezin onderhouden kan worden. Het Nibud geeft hem daarin half gelijk. Nibud: “Het Nibud laat zien dat gezinnen met meer dan twee kinderen of met oudere kinderen niet rond kunnen komen. Met zes of meer kinderen is het helemaal problematisch”. Vorige week stemde de Leidse gemeenteraad, met uitzondering van de SP en Partij Sleutelstad, in met het Leidse armoedebeleid. Bij tegen de armoede grens aan levende Leidse gezinnen is het kind vaak ’t kind van de rekening. Voor armoedebestrijding is in Leiden 8 miljoen begroot. De laatste  twee jaar werd die begroting met 1,5 miljoen overschreden. Sociaal wijkteams moeten nu overbesteding bedwingen.

Gastheer Ron Filippo van Stichting ‘Leiden Helpt’ vraagt in de slipstream van Van Dijk ’s betoog, aandacht voor het voortbestaan van ‘Leiden Helpt’ die met vele vrijwilligers  hulp biedt aan Leidse gezinnen in armoede beleid. De huur van het pand, Willem Barentszweg 22, € 24.000 per jaar, hangt als een molensteen om de nek van de stichting. De eerste juli, de datum tot waarop de gemeente de huur voor zijn rekening neemt, nadert snel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *