50Plus zet in op zorg en welzijn bij provinciale verkiezingen

Willem Bakx (64) is lijsttrekker van de partij 50Plus voor Provinciale Staten verkiezingen. Zaterdag was hij met Henk Krol op verkiezingstournee in Leiden. “We gaan nu voor vier zetels,” zegt Bakx. In de huidige provinciale volksvertegenwoordiging is zijn partij met 2, van de 55 zetels vertegenwoordigd. Hoe wil hij zijn invloed verdubbelen? “Gezondheidzorg,  Leefbaarheid en pensioenen”, dat zijn de 50Plus haar speerpunten.

Maar hoeveel invloed heeft de Provincie op de gezondheidszorg? “Geen enkele, dat willen wij juist veranderen”, antwoordt Bakx. Wij zijn ontevreden over de ouderenzorg en de zorg aan thuis. Onze verzorgingsstaat wordt afgebouwd, compensatie zorg komt ervoor in de plaats, schampert hij. Bakx doelt op de Wet maatschappelijke organisatie (Wmo) die burgers, 80% van de cliënten zijn ouderen, geen zorg verstrekt, maar helpt bij het zélf vinden van hulp uit je eigen netwerk, familie, buren vrienden. Met 50Plus goed vertegenwoordigd in de Staten, wil hij dit (laten) onderzoeken en maatregelen treffen. En naar wie sturen wij de rekening? ”Naar de Provincie, er is geld genoeg”, zegt hij.

Leefbaarheid is ook een 50Plus verkiezing topic voor 20 maart. Aan al dat ‘meer en meer’ moet een halt toe geroepen worden. “Grenzen aan de groei”, laat hij zich ontvallen. Dat is de titel van een boek dat in maart 1972 verscheen en wereldwijd het mondiale milieubewustzijn in gang zette. Klaver was toen -/- 14 oud. Als de westerse maatschappij in hetzelfde tempo blijft consumeren is het in honderd jaar gewoon afgelopen. De industriële productie voorspelde men zo‘n 50 jaar geleden, zouden dan alle grondstoffen uitgeput hebben. De aanhangers van 50Plus hebben dat allemaal beleefd, zij maken zich zorgen over hun (grote) kinderen en kleine kleinkinderen.  De partij50Plus moet ook een strijdbaar standpunt hebben over pensioenen. “Terug naar 65”, zegt Bakx. En ophouden te suggereren dat alle ouderen van ‘t ‘Zwitser Leven’ zijn. “Wij komen op voor een rechtvaardig pensioenstelsel, met oog voor vroeg pensionering van slijtende beroepen en nadruk op eigen verantwoordelijk om die tijdig zélf  op te bouwen.

Eerste Kamer

De Provinciale staten leden kiezen op 27 mei de leden van de Eerste Kamer die in 2020 de pensioenwet kan aannemen of verwerpen. Niemand praat meer over het P-woord want dat onderwerp ligt sinds  het najaar dood voor de kast. De FNV kondigde aan vanaf 18 maart actie te voeren.  Standpunt van de regering en FNV liggen ver uiteen. Wie steunt de FNV in de Eerste Kamer, 50Plus? Henk Krol schuift aan bij het interview, dat doet hij altijd bij moeilijke vragen. “Weet je wat nou het fijne is van onze partij”, zegt hij de interviewer diep in de ogen kijkend. “Je weet, zelf kom ik uit de VVD (voorlichter), uit jullie buurgemeente Oegstgeest, komt Martin van Rooijen, een oud CDA er en Corrie van Brenk, voormalig FNV bestuurder, was lid van de PvdA”. “Wij samen, alle maatschappelijke krachten in ons verenigd, komen altijd tot een zorgvuldig afgewogen oordeel”.  Maar welke het is, vertelt hij er niet bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *