Vakbondscafé over de provinciale verkiezingen

“Je moet geen kilo verantwoordelijkheid op je nemen in ruil voor één ons medezeggenschap”, een citaat van oud vakbondsleider Arie Groenveld. Met 5 zetels in de Provinciale Staten helpt de SP het Zuid-Hollandse college van Gedeputeerde Staten, VVD, CDA,D66 en SP aan de meerderheid van 28 van de 55 zetels. “Als democraat moet je wel eens concessies doen”, zegt SP Statenlid Wim Metselaar op het vakbondscafé van FNV Lokaal in Leiden. Is ‘t pluche belangrijker dan principes?

“Onze Provincie heeft een rechts bestuur”, zegt Jan Mennema van de FNV die de verkiezingsbijeenkomst organiseert. Samen met de andere ‘vakbond-vriendelijke-  partij’, de PvdA, geeft men informatie over  de Provincie. Het liefst hadden de gestaalde kaders, de ca. 20 aanwezigen, veel man, grijs en op leeftijd, over de pensioenen gesproken. Maar daar gaat de Provincie niet over.

Waarover gaat de provincie wél, wat interessant is voor werknemers? Metselaar: “Eigen en ingehuurd personeel en personeelsovernames. Bijvoorbeeld bij openbaar vervoerbedrijven, waar de provincie met subsidiegeld een flinke vinger in de pap heeft”, illustreert hij zijn woorden. Toen Connextion haar concessie overdroeg aan Arriva, stelde de Provincie als belangrijke financier, de overname voorwaarde dat man/vrouw met behoud van rechtspositie zijn of haar functie volgde? Tot spijt van de  vragensteller blijkt de invloed van de Provincie toch minder groot.

Belangrijk item, wonen, huizen voor mensen met een kleine beurs. Er zijn te weinig betaalbare woningen, vindt de SP. Sociale huurwoningen, onder de € 720,42 kale huur, worden niet genoeg gebouwd. Maar ook wonen blijkt een zaak van de gemeente en projectontwikkelaars niet te vergeten, de provincie kan er weinig aan doen. Vervoer, energie en wegen, onderwerpen van provinciaal beleid, maar waarop de SP specifiek haar politiek stempel drukte, blijft onderbelicht

Dure dienstreizen

Gevraagd naar onderwerpen waar de SP het provinciaal beleid  wel veranderd heeft, noemt Metselaar twee onderwerpen. Het bedrag besteed aan buitenlandse reizen van bestuurders en personeel, is onder druk van de SP fors afgenomen in de afgelopen zittingsperiode. Het publiek gniffelt. “En wij hebben er voor gezorgd dat de toezichthoudende taken van de Provincie op de gemeenten beter uitgeoefend worden. Metselaar:  “De provincie zit er nu gewoon dichter op”.

Aan het onderwerp pensioen kan de SP politicus vandaag niet ontkomen. Overal op tafel liggen de pamfletten: ‘Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen’. De pensioen onderhandelingen tussen de vakbonden en de regering (Rutte en Koolmees) zitten muurvast.  Als voor 2020 geen nieuwe wetgeving komt, blijft de oude regeling van kracht waarin pensioenfondsen met miljarden op de bank pensioengerechtigden moeten korten. De regering kijkt met argusogen naar deze Provinciale verkiezingen, de nieuwe Statenleden bepalen op 27 mei de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer, die wetten kunnen aannemen of verwerpen. Over de Eerste Kamer samenstelling, dáár gaat de provincie nu eens wel over te zeggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *