Ervaren raadslid Zevenbergen (VVD) naar de Provincie

Na 17 jaar gemeenteraad, switcht Frederik Zevenbergen (47) over naar provinciaal volksvertegenwoordiger. Als vijfde op de VVD-lijst op een verkiesbare plaats voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. “De keus tussen gemeente of provincie was voor mij niet gemakkelijk”, zegt Zevenbergen, “want ik doe het raadswerk nog steeds met plezier”. Zevenberg is ook niet zo maar een raadslid, hij is plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, de incidentele vervanger van de burgemeester.

De VVD is in ‘t provincie bestuur de grootste partij, bij de vorige verkiezingen haalde zij 10 zetels. Met haar 3, 8 miljoen inwoners kiezen de Zuid-Hollanders voor 55 Statenleden. Die vergaderen enkele dagen per maand en controleren provinciaal dagelijks bestuur van Gedeputeerde Staten (GS), een college vergelijkbaar met wethouders van een gemeente. En om de politiek krachtsverhoudingen in onze provincie te duiden; GS bestaat nu uit twee Gedeputeerden van VVD-huize en elk één van CDA, D66 en SP.  De voorzitter van het provinciaal bestuur is de door de Kroon benoemde Commissaris van de Koning, sinds 2014 is dat Jaap Smit.

Waar kiest de Leidenaar voor? De taken van het Provinciaal bestuur zijn veelzijdig maar ook wel diffuus. Ruimtelijke ordening; economie, verkeer en vervoer zijn hun beleidsterreinen die ze vaak moeten delen met bestuurslagen als gemeente en rijk. En extra ingewikkeld wordt omdat de waterschappen, waarvoor op 20 maart ook gestemd wordt, binnen de provincie eveneens eigen bevoegdheden hebben. De provincie Zuid-Holland heeft bovendien twee bestuurlijke zwaargewichten in haar gebied. De derde en tweede agglomeratie van ons land, Den Haag en Rotterdam plus haar wereldhaven, waar zij allemaal rekening mee moet houden.

Balans

Milieu – en energiebeleid zijn in de huidige tijd heel spannende onderwerpen. Zevenbergen heeft zich daarin verdiept en zou graag op dit terrein zich bestuurlijk verdienstelijk willen maken. “Omdat de fossiele brandstoffen eindig zijn, zullen wij moeten overschakelen op natuurlijke hulpbronnen, zoals (meer) zon – en windenergie.  In onze dicht bevolkte randstad moeten wij een goede balans vinden tussen opwekking van deze energie en het leefbaar houden van onze omgeving, aldus Zevenbergen. Dus geen horizonvervuilende windmolens of oogverblindende panelen om ons heen”.

Zevenbergen signaleert dat de provinciale verkiezingen overschaduwd dreigen te worden door de landelijke aandacht voor de nieuw gekozen Statenleden die op 27 mei de Eerste Kamer kiezen. De krappe meerderheid van de partijen waarom het kabinet Rutte nu steunt, zou na de nieuwe Eerste Kamer wel eens kunne verdampen. Zevenbergen: “Ik vind het jammer dat de Eerste Kamer indirect, via de provinciale verkiezingen tot stand komt. Volgens mij doet dat geen recht aan de specifieke taak en karakter van die Eerste Kamer die wetgeving zo veel mogelijk apolitiek en juridisch moet toetsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *