Blijven boeren en bedrijven na de verkiezing de baas in Waterschap Rijnland?

Leidenaren mogen op 20 maart, gelijk met de Provinciale Staten verkiezingen, hun stem uitbrengen voor het Hoogheemraadschap Rijnland. Waldo von Faber is lijsttrekker van ‘Water Natuurlijk’, gelieerd is aan D66 en GroenLinks. Von Faber: “Het gebrek aan belangstelling voor de Waterschapsverkiezingen wijt ik aan de vanzelfsprekendheid waarmee burgers het waterschap accepteren”. En inderdaad, Leidenaren zijn over het algemeen  tevreden over het functioneren van het waterschap. Maar waarom een gekozen politiek bestuur, iedereen wil toch droge voeten en schoon water.

Waterschap Rijnland doet het dit keer publicitair een beetje kalm aan, vier filmpjes op You Tube, in plaats van actie film ‘Windkracht 21, waarmee ze vier jaar geleden de aandacht op zich probeerden te vestigen. Het waterschap houdt zijn kop maar ’t liefst onder het maaiveld. Gelukkig zijn de verkiezing gelijk met de provincie, dan lijkt ’t opkomst percentage nog ergens op. Een Leidse Stichting die een debat bijeenkomst wilde organiseren in het Waterschap gebouw werd faciliteiten en medewerking geweigerd, te politiek vond het waterschap. Rijnland koestert zijn apolitieke houding, behalve op verkiezingsdag.

De verkiezingen gaan over 21 van de 30 zetels van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Negen zetels zijn ‘geborgd’, die worden aangewezen door het bedrijfsleven (4), de landbouworganisaties (4) en één door natuurorganisaties. Bij de vorige verkiezing kregen VVD en CDA ieder vier zetels en met de hun gelijkgestemde vertegenwoordigers van bedrijven en LTO, beschikten zij vier jaar over een absolute meerderheid in waterschapsbestuur.

Von Faber is als democraat niet gelukkig met de kwaliteitszetels die ‘rechts’ aan een permanente meerderheid helpen. “Water Natuurlijk kan daar niets aan veranderen, het ligt vast in de Waterschapswet”, zegt hij. “Stad en land is de echte scheidslijn die dwars door het politieke bestuur loopt”, volgens hem.

Innovatief

En waarin onderscheidt Water Natuurlijk zich van andere politieke groeperingen?  Von Faber: “Anders dan de VVD en CDA denken wij niet traditioneel maar innovatief. Wij zijn vernieuwers, voorstanders van waterzuivering medicijnresten, overblijfselen van micro plastic verwijden etc. etc. Water natuurlijk is pas tevreden als overal, ook in Leidse grachten, gezwommen kan worden.  Andere partijen niet? Von Faber: “VVD en CDA stellen andere prioritieten”. “Bodemwaterniveau is hún thema. De boer wil geen drassig weiland, komt er met zijn tractor niet doorheen. En dalend water legt ‘t veen in de polders bloot, gevolg meer CO2 uitstoot. Een lage waterstand kan bovendien funeste gevolgen hebben voor de fundering van huizen”.

En politieke bestuur, is dat nou echt nodig? Von Faber: “Veel in het waterschap is historisch bepaald, boeren hebben ’t al eeuwen voor het zeggen en hun rechten zijn wettelijk verankerd”. Hij rechtvaardigt het politiek waterschapsbestuur wel, “omdat het belastingen mag  heffen”. Inderdaad, voor een Merenwijkhuis betaal je aan waterschap heffingen € 400 per jaar (2018). De belasting werden jaarlijks met 5, 5, 2 en met 2 % verhoogd. Ook maakt Rijnland, anders dan de gemeente, geen verdere belasting differentiatie dan voor één en meer persoonshuishouding. Vorig jaar werd de waterzuiveringsheffing met 5.3 % verhoogd. Herinnert iemand zich daarover door het Waterschap geraadpleegd te zijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *