Moniek van Sandick: “Onderwerpen zoeken die mensen samen brengen”

Moniek van Sandick nummer vier op CDA-lijst 4 van de Provinciale Statenverkiezingen, zoekt na 12 jaar raadslidmaatschap  een nieuwe uitdaging. Van Sandick: “Ik sta op een verkiesbare plaats op de kieslijst en ga nu mijn kennis en ervaring inzetten voor de provincie. Hoe, Moniek?. noem één ding: “Zorgen dat de (provinciale) bruggen in Leiden tijdens de verkeer spits dicht blijven”.

Waar kiest de Leidse stemmer voor op 20 maart? De taken van het Provinciaal bestuur zijn diffuus en veelzijdig; ruimtelijke ordening; economie, verkeer en vervoer zijn onder andere hun beleidsterreinen. Van een heleboel een beetje, maar niet minder belangrijk. De afbakening van bevoegdheden tussen gemeente en rijk vormen het speelveld voor ervaren politici als Van Sandick. “In die samenhang zit mijn uitdaging, zegt Van Sandick. “De samenhang gebruiken tussen de bestuurslagen en ruimte bieden aan de gemeente. De verkiezingsdag is nog eens extra spannend omdat de statenuitslagen via ‘getrapte verkiezingen op 27 mei de ‘samenstelling van de Eerste Kamer gaan bepalen.

Van Sandick citeert de verkiezingsslogan van haar partij: ‘Samen krijgen we het voor elkaar’. Die spreuk past haar als een handschoen en sluit aan bij haar vorig politieke ervaringen. “Onderwerpen zoeken die mensen samen brengen, gemeenschappelijke ontmoetingsplekken creëren, contacten tot stand brengen, dat is wat zij wil. Van Sandick ging de afgelopen maanden gewapend met smartphone en een vlog op verkiezingstournee langs regiogemeenten gemaakt. “Om mij op de hoogte te stellen van wat ik voor de regio gemeenten kan betekenen”, zegt zij. “Midden tussen mensen staan, met hen in gesprek komen om Zuid-Holland samen nog mooier te maken”.

De 3,8 miljoen Zuid-Hollanders kiezen op 20 maart 55 Statenleden die het Provinciaal bestuur van Gedeputeerde Staten (GS) controleren. Dit dagelijks bestuur, vergelijkbaar met B.&W.  van een gemeente, bestaat nu uit vijf Gedeputeerden. Om de huidige provinciale politieke krachtsverhoudingen te duiden, het resultaat van de vorige verkiezingen was: twee gedeputeerden van de VVD en van CDA, D66 en SP ieder één.  Voorzitter van het provinciaal bestuur is de door de Kroon benoemde Commissaris van de Koning,  sinds 2014 is dat Jaap Smit.

De provincie  is een midden bestuur, ingeklemd tussen de bevoegdheden van het bovengeschikte rijk en het onderliggende gemeente plus het naastliggend waterschap. “Ik denk dat dit  echt mijn plek wordt”, zegt de vlot communicerende Van Sandick. Mijn politieke ervaring heeft mij geleerd dat de provincie staat aan het begin van het beleid en daar zit ik ook graag”.  

Natuurlijk wel abstracter, maar de kunst is de mogelijkheden voor de gemeente niet dicht te timmeren”. Mijn raadservaring helpt mij door het abstracte niveau heen te kijken voor concrete uitvoeringsbepalingen. Over de gemeentelijke herindeling in de provincie is Van Sandick kritisch. “Bestaande structuren moet je zoveel mogelijk handhaven”, zegt zij. “Plaatselijke en regionale economie versterken liever streekproducten dan van overzee.”. En dan komt er weer op terug: ”Geen files voor de Zijlbrug, Wilhelminabrug en Lammenschansbrug. De Van Sandick vlogs zijn te Mijn vlogs zijn te vinden op you tube en facebook onder Moniek van Sandick ‘Moniek door Zuid-Holland’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *