Een referendum kan het bouwproject aan Willem de Zwijgerlaan alleen nog veranderen

De gemeente wil drie woontorens bouwen langs de Willem de Zwijgerlaan waar nu het KPN-kantoor en het uitvaartcentrum Monuta staan. Leidenaren zitten te springen om woningen, de wachttijden voor sociale huurwoningen worden steeds langer en koopwoningprijzen stegen vanwege de krapte 20% in prijs. Omwonenden zijn tegen de bouw van de dicht bevolkte wolkenkrabbers, zij vrezen chaos bij verkeersafwikkeling en parkeren. Met een referendum willen belanghebbenden de weg effenen voor een lager en kleiner project.

Helaas, de stroom viel uit tijdens de raadsvergadering en het besluit werd opgeschort. Na ruim twee en half uur vergaderen, staat het plan van B.&W. nog steeds recht overeind. De vergadering gaat deze week verder. Maar bouwwethouder Fleur Spijker (D66) weet niet van wijken. Wat haar betreft komen ze er, alle de drie woontorens, 65, 85 en 115 meter hoog, met 550 woningen waarvan ca. 135 sociale huurwoningen. “Tenzij het referendum er geen stokje voorsteekt”, aldus Nick Smit de aanvrager van de volksraadpleging.  

Smit: “Inderdaad, D66, GroenLinks en PvdA, blijven (nog) achter het collegevoorstel staan”. “Samen met alle bezwaarden herken ik mij meer in de standpunten van de oppositie; minder hoog, minder massaal en met in achtneming van de eerder vastgelegde kaders en afspraken.” ”Ik zet mij in voor een beter alternatief”.

De stroomstoring in het stadhuis gooide vorige week geen roet in het eten van de referendum voorbereidingen. De gemeenteraad stemde in met het inleidend referendumverzoek. Stadsbestuur en indieners stellen in overleg de definitieve referendumvraag op die een klip en klaar’ antwoord ‘geeft op de vraag:  ‘bouwen of niet bouwen’. Hiervoor moeten eerst nog wel even 5.000 ondersteuningshandtekeningen opgehaald worden.

Smit: “Voor het formuleren van de vraag hebben we nog even de tijd, 5.000 steunverklaringen komen er”. ”De weerstand tegen de manier waarop dit college bouwdossiers behandelt en nu  weer met dit bouwplan omgaat, groeit met de dag”. “Wij maken zeker een kans”. 

Referendum opkomst

Door procedures en termijnen is het onmogelijk dit stadsreferendum gelijktijdig met de Europese verkiezingen op 23 mei te houden. De opkomst bij een referendum was altijd het knelpunt. Een referendum in Leiden is pas geldig als 30% van de Leidse stemgerechtigden fysiek zijn stem uitbrengt. Dat is 30% van 101.300 stemmen (gemeenteraadsverkiezingen 2018). Zouden behalve de direct betrokkenen, ca. 5.000 wijkbewoners van Nieuw Leyden, er nog eens 25.000 andere Leidenaren gemotiveerd genoeg om naar de stembus te gaan?  Dat gebeurde niet in 2007 ( winkelsluitingstijden); niet in 2009 (Bereikbaarheid); wél bij het referendum over de RijnGouwelijn gelijktijdig gehouden bij de  Provinciale Staten verkiezingen in 2007. De ‘trein door de Breestaat’ haalde toen de 30% drempel. Buitenwijkbewoners kwamen massaal op, stemden tegen, ze wilden niet overstappen  van de bus op de RijnGouwelijn bij het station. En nu? Hoe breed gedragen is de weerstand tegen de bouw van wolkenkrabbers langs Leidse ringweg? Smit:  “Die 30% is van later zorg. Misschien heeft het zin toch nog een gesprek met de ontwikkelaar te voeren over een alternatief plan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *