Gemeente: Sporten is ons middel tot betere gezondheid

Het gemeentebestuur Leiden kiest in deze raadsperiode voor een allesomvattend Sport – en Gezondheidsbeleid waarin sporten, bewegen en spelen primair de gezondheidsverbetering van haar inwoners tot doel heeft. B.&W. investeerde € 57 ½ miljoen in een nieuwe ijshal, combi-bad De Vliet en een indoorsportcentrum. Voor sportstimulering voegt het college € 250.000 toe aan haar sportbegroting van 2019 en volgende jaren. Wie gaat zij tot sportief bewegen aanmoedigen en waar vindt zij dat haar verantwoordelijkheid voor gezonde inwoners ophoudt?

De nationale beweegrichtlijn adviseert volwassenen om minstens 2,5 uur per week matig intensief te bewegen. In ons land doen 57% van de Nederlanders wekelijks aan sport. Nee, deze actieve mensen hoeven heus niet gestimuleerd te worden. Dan is er is ook een groep dagelijkse bankzitters die met een zak chips op de knie voor de TV zitten kijken. Deze ‘couch potatoes’ tot bewegen aanzetten, sorteert nauwelijks in effect, ’t is verloren moeite. Daarentegen is er wél een wereld te winnen bij mensen die beïnvloedbaar zijn om te stoppen met roken, matiger alcohol te gebruiken en hun dagelijks junkfood misschien willen laten staan. Hen stimuleren gezonder te leven én te bewegen heeft zin.

Couch potatoes

Waar is hun vindplaats? Het zijn kinderen tussen 10 en 16, ouderen, niet-westerse migranten en een ongezonde levensstijl tref je vooral aan bij laaggeschoolden. Volgens de Leidse GGD-gezondheidsmonitor zijn er op wijkniveau flinke gezondheidsverschillen. Couch potatoes leven ongeveer 7 jaar korter dan sportievelingen, die bovendien ca. 15 langer in gezondheid doorbrengen. Volgens de GGD is een intensieve wijkaanpak geboden. Bij voorbeeld in de Slaaghwijk, in Leiden Noord wordt aangezet tot meer bewegen met GONoord en sinds 2018 wil de Stevenshof de gezondste wijk van Leiden zijn. Twee projecten voor wijksportparken Morskwartier en Noord staan op stapel.  

Wat belooft de gemeente? Zij onderzoekt de indienstneming van een gezondheidsmakelaar. Zij wil met buurtsportcoaches, vroeger heten ze combinatiefunctionarissen, een wijkgericht laagdrempelig beweegaanbod in de buurt aanbieden. Sinds een aantal jaar is in Leiden een breedtesportcoördinator die partijen, school, buurt en potentiele beweeg arme kinderen bij elkaar brengt. B.&W. belooft sportverenigingen te ondersteunen die hun (financiële) administratie niet op orde hebben opdat zij beter hun maatschappelijke taak kunnen uitoefenen.  

In haar beleidskader ‘Sport en gezondheid’ noemt het stadsbestuur de Leidse sportverenigingen haar partners. In 2017 was 24% van alle Leidenaren lid van een sportvereniging, totaal ongeveer 30.000 mensen. Maar de domper op de vreugde is de constatering van B.&W. dat zij dit ledenaantal de komende jaren terug ziet lopen. Individualisering enz. enz. . Zij wijst blijmoedig op de verantwoordelijkheid van de sportverenigingen om hun ledenstand op peil te houden door te vernieuwen. Het is al een hele kunst sommige Leidenaren aan het sporten te krijgen, maar het moeilijkste is hen aan het sporten te houden. Bij individuele sportuitoefening is de kans groter dat alle goede beweeg voornemens na een paar pogingen verdampen. Sportverenigingen, sportscholen en clubjes onder deskundige begeleiding zorgen voor continuïteit en (gezellige) sociale verbanden helpen enorm. Misschien een reden sportverenigingen meer te steunen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *