Adviesraad Sociaal Domein adviseert B.&W. vanuit cliënt perspectief

De Adviesraad Sociaal Domein is opvolger van de Wmo-adviesraad/Jeugd die recent er nóg een taak bij kreeg, het gemeentebestuur adviseren over de participatiewet. Een uitgestrekt beleidsterrein voor deze adviesraad, die nu bijna over alles adviseert wat de overheid subsidieert. Zoals meedenken over: zorg, welzijn, jeugdhulp, schulden problematiek, vrijwilligerswerk, bijstand, (on) betaald werk. Doemt het gevaar tot oppervlakkig op, adviseren over zo’n breed gebied? “Nee”, zegt adviesraadvoorzitter Thea Dickhoff, “niet als je selectief bent in het oppakken van onderwerpen”.

Dickhoff zit twee maandelijks de adviesraad voor bestaande uit 11 leden, door (werk) ervaring deskundig op verschillende beleidsterreinen. En kan een adviesraad bestaande uit louter vrijwilligers wel nieuwe inzichten toevoegen aan een voorstel waarover professionals van maatschappelijke instellingen, vak ambtenaren en geëngageerde raadsleden alles al uitgeplozen hebben?  “Zeker”, zegt Dickhoff, onze invalshoek is anders, wij beoordelen de (voorgenomen) B.&W.- besluiten vanuit cliënten perspectief. Wij laten ons bezielen door signalen uit de Leidse samenleving”. “Maar een klachtenbureau, dát zijn wij niet”, haast zij zich er aan toe te voegen. “Individuele klachten, bijvoorbeeld over informatie voorziening, bejegening, client toegankelijkheid en dergelijke, kunnen gezamenlijke signalen opleveren, waar wij danbeleidsmatig op inspelen”. 

Om te voorkomen dat het stadsbestuur met een lawine van adviesaanvragen de agenda van de adviesraad dicteert, heeft de raad zelf voor dit vergaderjaar een aantal overleg onderwerpen vergader prioritiet gegeven. “Eenzaamheid, ondersteuning mantelzorgers en onafhankelijke cliënt ondersteuning”, vertelt Dickhoff. Over dit laatste onderwerp praat ze graag even door. Het heeft te maken met mondigheid van veelal oudere zorgvragers, de support van een vertrouweling bij een gesprek, bijvoorbeeld bij het ‘Wmo-keukentafelgesprek’, moet regel zijn, waaraan zowel zorgvrager als zorgaanbieder moeten wennen, vindt Dickhoff.

Serieus genomen?

Worden de adviezen die de raad verstrekt aan B.&W. serieus genomen en opgevolgd? Dickhoff: “Serieus genomen, Ja”. En opgevolgd? Ik vind het begrijpelijk als de gemeenteraad onze adviezen niet opvolgt indien er extra financiën mee gemoeid zijn. De gemeenteraad is de  gekozen volksvertegenwoordiging, zij gaat over het geld”.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft op haar ‘te doen-lijstje’ staan: versteviging van de achterbanrelatie en communicatie. Dickhof: “We zijn van plan regelmatig bijeenkomsten te organiseren over actuele thema’s voor mensen die bij een specifiek problematiek betrokken zijn”. “En we willen belangstellenden van ons werk actief gaan benaderen met een digitale Nieuwsbrief”. “Oh, ja, voor ik het vergeet, we hebben nog een paar vacatures in de adviesraad. We zoeken mensen met deskundigheid in het werkveld verstandelijk gehandicapten, chronisch zieken en werk en inkomen. Voor contact: info@adviesraadwmoleiden.nl Telefoon: 071-514 97

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *