Mensen met auditieve beperkingen kunnen de voordracht direct meelezen

Aan wie hebben we deze presentatie te danken waarbij wij de uitgesproken tekst onmiddellijk op het projectiescherm kunnen lezen? Het duurt een paar seconden, voordat deze vraag op het scherm verschijnt. Maar dan steekt een oude dame vooraan haar vinger op. “Aan mij”, zegt ze, “Ik heb een gehoorverlies van meer dan 35 dB en recht op 30 uur per jaar dienstverlening van een schrijftolk via de Wet maatschappelijke ondersteuning”.

Davy de Bruin is zo’n schrijftolk. Zij wordt dagelijks ingezet bij uiteenlopende situaties voor mensen met een auditieve beperking. Vandaag is zij bij het ouderencontact van de Burgemeester en Professorenwijk die wekelijk een bijeenkomst met sprekers organiseert. Ouderen lijden vaak aan gehoorverlies. Natuurlijk helpt een gehoorapparaat wel maar sommigen mijden vanwege gehoor problemen toch voordrachten en lezingen. En dat hoort niet in een samenleving waarin iedereen moet mee kunnen doen.

Van de ca. 20 aanwezige ouderen die ochtend, blijken drie een zodanig  gehoorverlies te hebben dat zij in aanmerking komen voor een schrijftolk. En als één van hen het aanvraagt, profiteert iedereen. Iedereen heeft er baat bij, dat blijkt ook vandaag, want ook de aanwezigen die prima horen, kijken met een scheef oog naar de tekst op het witte doek. Heerlijk zo’n tekst ondersteuning, want je mist best wel eens een zinnetje. En desgewenst kan de schrijftolk de tekst ook opslaan opdat het later teruggelezen kan worden.

De gebarentolk kent iedereen. Maar gebarentaal is voor oudere mensen niet meer te leren dus bestaat er sinds enige jaren een declaratieregeling bij de Wmo waaruit de schrijftolk betaald wordt. Maar wie kan er zo snel typen dat  de hele tekst een paar seconden later bijna woordelijk op ’t scherm te lezen staat? De uitblinker bij Schoevers met 300 aanslagen per minuut op de aloude type machine? “Ik gebruik geen gewoon toetsenbord maar een lettergrepen toetsenbord, ik type hele en halve woorden”, antwoordt De Bruin. En zij vervolgt: Ik vraag altijd aan de sprekers om rustig en duidelijk te spreken en niet door elkaar. Voor de verstaanbaarheid kan de tolk een headset dragen. Voorafgaand aan de voordracht vraag ik de spreker mij de grote lijn van zijn verhaal te vertellen, dan kan ik zijn woorden gemakkelijker in een context plaatsen. De schrijftolk is nog vrij onbekend op deze bijeenkomst bleek hoeveel er baat bij hadden. Voor nadere informatie www.schrijfhuis.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *