Terugbrengen fietspad aan noordzijde Zijlbrug een optie?

Het fietspad over de Zijlbrug is een open zenuw voor de Merenwijkers. Sinds het fietspad aan de noordzijde werd opgeheven, is het stukken drukker geworden op het overgebleven zuidelijk rijwielpad. Gevaarlijk druk, zeggen partijen in de gemeenteraad. Zij vroegen wethouder Martine Leewis (GroenLinks) wat eventuele veiligheid verbeteringen kosten. Haar schriftelijk uitgebreid antwoord wordt in de […]

Lees verder


Studentenkamers bij bijstandsgerechtigden de kamerbuffer?

Er is een schreeuwend tekort aan studentenkamers en er zijn bijstandsgerechtigden die een kamer over hebben die best een extraatje kunnen gebruiken. Wethouder Yvonne van Delft (GroenLinks) legde beide gegevens naast elkaar. Zij geeft voor een periode van een jaar toestemming mensen in de bijstand in een sociale huurwoning, één kamer te verhuren aan een […]

Lees verder


Binnenstedelijke verkeersring zonder hobbel van de Gouden balbrug

Het stadsbestuur wil de kostbare aanleg van de (onder) door vaarbaarheid van de Gouden Balbrug bij de herinrichting van de Langegracht schrappen. De bouw van een verhoogde brug betekent vertraging bij de aanleg van de centrumroute, de binnenstedelijke verkeersring. Met deze  miljoenen besparing vult wethouder Martine Leewis (GroenLinks) een deel van ‘t gat in de […]

Lees verder


Bedelen is in Leiden toegestaan, zo lang het maar niet hinderlijk is

Hij is bijna een bekende Leidenaar (BL’er) de slungelachtige man met wazige blik die over het stationsplein zwalkt, z’n hand ophoudt voor een euro-tje. Als de haastige passant “Nee” bromt, versnelt ‘Zoef’, zijn pas op weg naar zijn volgend prooi. Vele Leidenaren ergeren zich blauw aan dit bedelgedrag, hetgeen bovendien bepaald geen visitekaartje is voor […]

Lees verder


Geschiedenis van drukker-uitgever Sijthoff in Erfgoedcafé Leiden

Het Erfgoedcafé Leiden probeert bij Leidenaren belangstelling te wekken voor de stedelijke culturele geschiedenis. Donderdag streken de eden neer bij Sijthoff . Dit gebouw, Doezastraat 1B, is tegenwoordig een cultureel ontmoetingshuis, een leer-werkbedrijf van de Gemiva-SVG Groep maar bovenal een herinnering aan de befaamde drukkerij van de zelfde naam. De stichter Albertus Willem Sijthoff (1829-1913) […]

Lees verder


Hoe breed is het draagvlak voor een referendum over hoogbouw

Als 5.000 Leidenaren er voor tekenen, wordt een referendum gehouden of er drie woontorens aan de Willem de Zwijgerlaan gebouwd mogen worden. Zijn er voldoende gemotiveerde stemgerechtigden die zo’n volksraadpleging wensen of beperkt de afkeer tegen de hoogbouw zich tot direct belanghebbenden, NIMBY’s (not in my back yard)? ‘Geef Leidenaren de kans iets te vinden […]

Lees verder


Studentenhuis Haagweg 47 verdeelt de buurt

De omwonenden van Haagweg 47 worden onevenredig getroffen in hun woon- en leefklimaat met 37 studenten als naaste buur. Zo oordeelde de regionale commissie bezwaarschriften in het geschil tussen 80 buurtbewoners en de gemeente Leiden. B.&W. verstrekte ten onrechte een vergunning voor vestiging van een studentenhuis op dit adres, luidt hun advies. Legt B.&W. dit […]

Lees verder


Untitled

Het huidige college (D66, GroenLinks en PvdA) beloofde haar burgers voor 2030 om 8.500 woningen te bouwen waarvan 30% sociale huurwoningen en 2.700 studentenwoningen. De wachtlijst voor sociale huurwoningen voor Leidenaren met een bescheiden inkomen bedraagt thans 6,3 jaar. De vraag naar studentenwoningen van (buitenlandse) studenten is groot. Maar om haar beloftes na te komen, […]

Lees verder


Om subsidie te behouden moeten welzijnsinstellingen zich aanpassen

Het College van B.&W. stopt alle welzijnssubsidies per 1-1-2020. “Om ruimte te geven aan vernieuwing”, zegt welzijnswethouder Marleen Damen. Zij wil met deze stedelijke instellingen nieuwe afspraken maken over dienstverlening die beter aansluit op de welzijnsvraag van Leidenaar. “Het is geen bezuinigingsmaatregel”, beklemtoont zij, “wij blijven die 13 miljoen besteden aan de ca. 40 instellingen […]

Lees verder