Welzijnsinstellingen moeten werk aanpassen om subsidie te behouden

Het College van B.&W. stopt alle welzijnssubsidies per 1-1-2020. “Om ruimte te geven aan vernieuwing”, zegt welzijwethouder Marleen Damen. Zij wil met deze stedelijke instellingen nieuwe afspraken maken over dienstverlening die die beter aansluiten op de welzijnsvraag van Leidenaar. “Het is geen bezuinigingsmaatregel”, beklemtoont zij, “wij blijven de zelfde 13 miljoen besteden aan de ca. 40 instellingen in deze sector.

Deze maatregel komt niet  zomaar uit de lucht vallen. Dit stond in het programma van de vorming van ons college (D66, GroenLinks en PvdA) dat vorig voorjaar aantrad, aldus Damen. “Dus waren de directies van betreffende welzijnsorganisaties al geruime tijd op de hoogte van de voornemens van ons stadsbestuur.

Wat zijn die voornemens? Het stadsbestuur wil vernieuwen, nieuw voor oud, maar niet zuiniger. B.&W. heeft haar oor te luisteren gelegd bij de inwoners, gebruikers van welzijnsproducten, en aan de hand van hun signalen vastgesteld waar meer of minder of andere behoeften aan bestaan. B.&W. wil meer wijk gericht werken en gedifferentieerder. De wensen en noden bewoners van de Slaaghwijk en Leiden Noord zijn anders dan die van Burgprofwijk en het Boerhavekwartier.

Wie heeft met uw vernieuwingsslag te makken? “Alle 40 instellingen’, antwoordt Damen, “met sommige relaties zijn langlopende afspraken gemaakt, maar subsidies worden op jaarlijkse basis afgegeven en per 1-1-2020 stopgezet”. Deze ca. 40 Leidse instellingen zijn actief op het terrein van kinderwerk, buurtwerk, Leidenaren met een beperking en ouderen. Zoals bij voorbeeld Radius Welzijn, Jes, Libertas Leiden (niet de zorgpoot) en Jeugd en Jongerenwerk etc. etc.. Zijn ook de duizenden alom geprezen vrijwilligers, op de hoogte gesteld van de op handen zijnde veranderingen? Volgens Damen hebben die het van hun directie te horen gekregen.

De gemeente heeft voor deze ‘Nieuw voor Oud’ operatie een budget van 3,5 ton uitgetrokken waarmee deskundigen, met kennis  die de gemeente niet zelf in huis heeft, het veranderingsproces begeleiden. Een zelfde bedrag is beschikbaar die instellingen kunnen declareren voor  kosten van hun vernieuwingsproces. Maar een gemeentelijk potje voor sociaal plannen waaruit vertrek premies betaald kan worden of boventallige werknemers van werk naar werk te geleiden, is er niet , aldus Damen. “Dat moeten de instellingen zelf betalen”, zie ze. De datum 1-1-2020 en de tussen liggende 8 maanden hebben rechtspositionele redenen, juridische termijnen nodig om afscheid ter nemen van boventallig personeel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *