Bezoekersaantallen 3 Oktober vormen veiligheidsrisico

Het aantal bezoekers op 3 oktober bij Leidens Ontzet vormt een veiligheidsrisico. Dat is de conclusie van het onderzoeksrapport van Events Safety Institute (ESI).  Het aantal mensen op bepaalde feestlocaties overtrof verre het aantal waarmee in de vergunningen gerekend was. Bij voorbeeld op de locatie Stadhuisplein/Nieuwe Rijn/Koornbrugsteeg waren op een gegeven moment 16.000 bezoekers terwijl volgens het veiligheidsplan 8.000 was toegestaan. Welke maatregelen moeten getroffen worden ter voorkoming van ongelukken?  

Het 3 October feest wordt bezocht door ca. 40.000 mensen. Het is een open feest, je kunt de kassa voor entreebiljetten niet sluiten. De afgelopen 20 jaar, het zal de meeste Leidenaren niet ontgaan zijn, is het bezoekersaantal explosief gestegen. Er zijn geen aanwijzingen dat de toestroom stagneert. De afgelopen jaren werden maatregelen genomen ten einde belangstellenden te dirigeren naar – of vanaf bepaalde locatie door Matrix borden en (tijdelijk) afhekken van toegangen.

Bezoekersmagneten

De locatie Stadhuisplein/Nieuwe Rijn/Koornbrugsteeg is dé bezoekersmagneet. De pontons op de Nieuwe Rijn kunnen ook maar zoveel gewicht dragen en daar bestond al eens een lichte paniek. Over de vluchtwegen en de toegang van hulpdiensten schrijft het rapport kritisch. Ook het bezoekersaantal van het Hooglandse kerkplein staat met stip op het risicolijstje. Ook daar overtrof het bezoekersaantal het getal in het veiligheidsrapport onderliggend aan de vergunning. De Kaasmarkt werd, zeer tot het verdriet van de omwonenden, de afgelopen jaren eveneens als feestlocatie gebruikt. Dat  gebeurt dit jaar weer, aldus B.&W. omdat de Garenmarkt, vanwege de aanleg van de ondergrondse parkeergarage, pas in 2020 beschikbaar is.

Dé oplossing is er niet, wel een oplossing volgens experts. ‘Interessante programma’s spreiden’, is er zo één. Hier raakt men echter een gevoelige snaar. Want wie bepaalt interessant en waar? De huidige rolverdeling is als volgt: De 3 October vereniging is de baas van de klassieke festiviteiten. En in hoe verre mag de overheid zich bemoeien met de inhoud van ons volksfeest, uit veiligheidsoverwegingen wel?

Bij Leidens Ontzet zijn drie partijen betrokken, de onvolprezen 3 Oktober vereniging met louter vrijwilligers, zij organiseren de optocht, hutspot, aubade  etc. etc. . Vervolgens de horeca, het is hun jaarlijks topdag met muziek en drank. En de derde partij, de overheid die op basis van onder andere veiligheidsplannen, toerstemming geeft voor al het moois. “Drie is te veel”, zeggen de experts van ESI.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *