Om subsidie te behouden moeten welzijnsinstellingen zich aanpassen

Het College van B.&W. stopt alle welzijnssubsidies per 1-1-2020. “Om ruimte te geven aan vernieuwing”, zegt welzijnswethouder Marleen Damen. Zij wil met deze stedelijke instellingen nieuwe afspraken maken over dienstverlening die beter aansluit op de welzijnsvraag van Leidenaar. “Het is geen bezuinigingsmaatregel”, beklemtoont zij, “wij blijven die 13 miljoen besteden aan de ca. 40 instellingen in deze sector.

Deze maatregel komt niet zomaar uit de lucht vallen. “Dit plan stond in het programma bij de vorming van ons college (D66, GroenLinks en PvdA) dat vorig voorjaar aantrad”, aldus Damen. “Dus waren de directies van betreffende welzijnsorganisaties al geruime tijd op de hoogte van de voornemens van ons stadsbestuur.

Wat zijn die voornemens? Het stadsbestuur wil vernieuwen, nieuw voor oud, maar niet zuiniger zijn. B.&W. heeft haar oor te luisteren gelegd bij de inwoners, gebruikers van welzijnsproducten, en aan de hand van hún signalen vastgesteld waar meer, minder of andere behoeften aan bestaan. B.&W. wil meer wijk gericht werken en gedifferentieerder. De wensen en noden bewoners van de Slaaghwijk en Leiden Noord zijn nou eenmaal anders dan die van Burgprofwijk en het Boerhavekwartier.

Wie heeft met uw vernieuwingsslag te makken? “Alle 40 instellingen’, antwoordt Damen, “met sommige relaties zijn langlopende afspraken gemaakt, maar subsidies worden op jaarlijkse basis afgegeven en per 1-1-2020 stopgezet”. De betreffende 40 Leidse instellingen zijn actief op het terrein van kinderwerk, buurtwerk en Leidenaren met een beperking en ouderen, bij voorbeeld Radius Welzijn, Jes Rijnland, Libertas Leiden (niet de zorgpoot) en Jeugd en Jongerenwerk etc. etc.. Zijn ook de duizenden vrijwilligers, op de hoogte gesteld van de op handen zijnde veranderingen? Volgens Damen hebben die het van hun directie te horen gekregen.

De gemeente heeft voor deze ‘Nieuw voor Oud’ operatie een budget van 3,5 ton uitgetrokken waarmee deskundigen, met kennis  die de gemeente ontbreekt, het veranderingsproces begeleiden. Een zelfde bedrag is beschikbaar voor instellingen van hun vernieuwingsproces. Maar een gemeentelijk potje voor sociaal plannen, waaruit vertrek premies betaald kan worden of boventallige werknemers van werk naar werk te geleiden, die is er niet, aldus Damen. “Dat moeten de instellingen zelf betalen”, zegt ze. De datum 1-1-2020 en de tussen liggende 8 maanden hebben rechtspositionele redenen, termijnen nodig om afscheid ter nemen van boventallig personeel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *