Stempas en kandidatenlijst Europese verkiezingen

We  hebben een fout gemaakt met de stempassen voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei. Sorry, sorry sorry, schrijft het gemeentebestuur. We hebben een twee maanden oud kiezersbestand naar de drukker gestuurd. Hierdoor kregen ruim 1800 personen geen stempas , anderen kregen ten onrechte een stempas.

Het liep fout bij kiezers die tussen 20 maart en 23 mei 18 jaar zijn geworden of nog worden; EU-burgers die zich geregistreerd hebben als kiezer in Leiden voor de verkiezing van het Europees Parlement;  kiezers die verhuisd zijn naar Leiden, binnen Leiden of vanuit Leiden naar een andere gemeente en kiezers die overleden zijn. In totaal gaat het om ruim 2450 personen.

Een aantal personen heeft ten onrechte een stempas ontvangen. Ook zijn de stempassen van inwoners die recent verhuisd zijn, werd  naar hun oude adres gestuurd. Nabestaanden van een overledene ontvingen een stempas, de gemeente heeft zich bij hen rap geëxcuseerd. Deze week worden de stempassen verzonden aan de kiezers die nog geen stempas ontvingen. Mochten er alsnog inwoners zijn, die geen stempas hebben ontvangen, dan kunnen zij die tot 20 mei aanvragen.

Lijstvolgorde

Er hebben zich Leidenaren verwonderd dat D66 lijst 1 op de Nederlandse kandidatenlijst kreeg toegewezen. Dat komt omdat D66 het grootste aantal stemmen kreeg  in 2015 bij de vorige Europese verkiezingen. Hoe zou dat komen? Volgens de Kieswet art. 1.12. wordt de lijstvolgorde van de kandidatenlijst door de rijksoverheid bepaald op volgorde van de meeste stemmen. D66 kreeg de meeste stemmen bij de vorige verkiezingen. De opkomst, 37%, was abominabel maar de meest enthousiaste Europa partij, D66, kwam wel trouw stemmen. Dat zij wegens afwezigheid van vele andere stemmers,  boven kwam drijven, is een mogelijke verklaring. Voor nieuwe partijen die het eerst meedoen met de verkiezingen wordt voor het lijstnummer op de kandidatenlijst geloot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *