Stadsbestuur ziet sportbeleid als middel gezondheid te bevorderen

“Het beleidskader ‘Sport en Gezondheid 2019 – 2023’ kan beter ‘Gezondheid en ook een beetje sport’ worden genoemd”, zegt Jan Botman bestuurslid van Leiden Atletiek. Het is meer een welzijnsnota over sportief bewegen, gezondheid en maatschappelijke participatie”. Niets mis mee, natuurlijk, maar het stadsbestuur doet sportverenigingen wel tekort”. En de lof die de gemeente en passant sportverenigingen toezwaait, gaat samen met de constatering dat hun ledental en invloed afneemt. Leiden Atletiek zag liever dat B.&W. haar sportieve taken erkent en meer steunt.

De golf van kritiek die de ca. 100 sportverenigingen waaronder Leiden Atletiek over de sport wethouders Paul Dirkse (D66) en gezondheid wethouder Marleen Damen (PvdA) uitstortten, bracht B.&W. ertoe de inspraak periode van het beleidskader met drie weken, tot 21 mei, te verlengen en de toezegging de nota te verbreden.

-In 2018 deden 57% Nederlanders aan sport, in Leiden naar schatting 30.000 inwoners. Van hen is 31% lid van een vereniging en dit percentage zal de komende jaren teruglopen, voorspelt de gemeente. In 2030 zullen minder Leidenaren lid zijn van een sportvereniging, vaker individueel sporten of deelnemen aan een zelf georganiseerde groep, aldus B.&W. Leiden Atletiek heeft in dat opzicht echt niet te klagen, zegt Botman. De vereniging heeft meer dan 1.000  leden waarvan een  substantieel deel jeugd.

Deze voorspelling dat het aantal ongeorganiseerde sporters de komende jaren maar toeneemt, heeft ook de galm van een zelf vervullende wens. En de constatering van het stadsbestuur wordt niet gevolgd door toezegging sportverenigingen te ondersteunen. Bovendien  kan de gemeente best wat nauwkeuriger zijn. Het aantal Leidse voetballers loopt terug, geheel volgens de landelijke trend en ook in Leiden wordt dit niet gecompenseerd door het groeiend aantal vrouwelijke leden. Deze leden terugloop geldt echter geenszins voor Leiden Atletiek noch bij hockey, rugby en roeien.

Ongeorganiseerde sporters

NOC*NSF moedigt haar leden sportverenigingen aan zowel gebonden als niet-gebonden sporters aan zich te binden. “Dat is exact wat Leiden Atletiek doet”, zegt Botman. Het Z&Z circuit bijvoorbeeld met maandelijks duurloopjes en andere activiteiten in de regio die mede door ons georganiseerd wordt. De ongeorganiseerde sporters maken gebruik van de sportinfrastructuur, activiteiten steunen op vrijwilligers van de verenigingen. Zorg, deskundigheid, organisatie en continiteit worden door verengingen geborgd. Sportverenigingen in Leiden nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor sporters met een beperking, de  G-teams bij voetbal;  Race runner bij Leiden Atletiek , Running blind bij Road Runners. In plaats van sportverenigingen in dodelijke omhelzing te nemen, zou B.&W. haar lof moeten omzetten in steun. Volgens Botman zou de herschreven nota ‘Sport en Gezondheid’ dienen te beginnen met de vaststelling dat sportverenigingen de schakel zijn tussen (nog) niet sportende Leidenaren en sportief te bewegen voor plezier en gezondheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *