Succes fietsstraat hangt hoe automobilisten zich gedragen

Wethouder Martine Leewis (GroenLinks) opende vorige week fietsend de ‘fietsstraat’ Van Ravelingenstraat. Auto’s zijn ‘te gast’ staat op het bordje langs de weg. “Er worden meer fietsstraten aangelegd die dienen toe te leiden naar fietsroutes richting Den Haag, Noordwijk en Zoetermeer”. Een snel, ongehinderde en veilig fietspad binnen de gemeentegrens stimuleert forenzen en schoolkinderen te fietsen. Maar het succes van de toekomstige fietsstraten is ook afhankelijk hoe de automobilist zijn gastvrijheid gebruikt.

De Van Ravelingenstraat is onderdeel van de doorgaande fietsroute tussen het centrum van Leiden en Den Haag-West. De fietsstraat is niet nieuw in Leiden. Deze fietsstraat is rood geen witte strepen in de as van de weg. Het bordje beveelt de auto’s zich te voegen naar de fietser en rustig te rijden. Het verhoogt de veiligheid voor het fietsverkeer en maakt de route voor fietsers herkenbaar.

Op de fietsstraat Van Ravelingenstraat zal het beetje bestemmingsverkeer van auto’s naar de aanliggende woonwijkje in Bokhorst zich wel netjes gedragen. Maar aan de andere kant van de stad, in de Merenwijk langs de IJsselmeerlaan en Tuinvereniging ‘Ons Buiten’, ben je je leven als fietser op deze fietsstraat waar auto’s ook te gast zijn, niet zeker.  Het is een sluikroute om via de ventweg Abraham Crijnssenstraat  de stoplichten te ontwijken. Automobilisten geven hier een heel nieuwe betekenis aan de gastvrijheid die hen geboden wordt. Deze fietsstraat heeft klinkertjes die het midden van de weg markeren en door automobilisten worden opgevat als een belijning waar inhalen verboden is.

“De aanleg van de fietsstraat Van Ravelingenstraat ging gelukkig niet ten koste van ‘t groen”, zegt de groene wethouder  Leewis. Maar zij erkent dat bij het ruimte zoeken voor een fietsstraat er een spanningsveld bestaat tussen natuur en autoverkeer. Fietsverkeer bevorderen lukt alleen als fietsers snel en veilig de gemeentegrens kunnen bereiken, anders is de lol er snel af.

De gemeente Leiden heeft plannen om fietsstraten aan te leggen op de parallelweg van Haagweg (tussen de Leidseweg en de Churchilllaan) de Haagweg als onderdeel van de fietsroute naar Den Haag. De Haarlemmerweg, onderdeel van de fietsroute naar Noordwijk. De Nachtegaallaan, ook een onderdeel van de fietsroute naar Noordwijk. De Zeeheldenbuurt, onderdeel van de fietsroute naar  Kaag en Braassem. Langs de Lammenschansweg, onderdeel van de fietsroute richting Alphen, Zoetermeer en Den Haag. Hopelijk staat bij deze nieuwe fietsstraten ‘Van Ravelingenstraat’ model.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *