Studentenhuis Haagweg streng jongensinternaat?

De 37 studenten mogen blijven wonen in Haagweg 47 als zij zich maar aan de regels houden, besliste B.&W. De regels die het gemeentebestuur verordonneert passen bij een streng jongensinternaat. Het stadsbestuur legt daarmee het oordeel van regionale commissie bezwaarschriften naast zich neer, die vond dat met de komst van het studentenhuis de omwonenden onevenredig in hun woongenot getroffen werden. Buurtbewoners zien het B.&W. besluit als minachting  voor deze onafhankelijke bezwarencommissie die ten doel heeft kostbare rechtszaken te voorkomen.

Haagweg 47 een knots van een pand, grote tuin aan het water met aanleg stijger voor sloepjes. Omdat het pand ’t laatst een kantoor was, deden de buurtbewoners te vergeefs een beroep op onrechtmatige verkamering. De gevreesde overlast, wil B.&W. met strenge leefregels voorkomen maar papier is geduldig. De buurt voorziet dat ondanks de regelijver van de gemeente grote scharen van studenten met vrienden en vriendinnetjes elke mooie avond in de tuin zitten te chillen en borrelen en het zich op allerlei manieren gezellig maken en hun rust verstoren.

Kratten bier verboden

Bij het lezen van de opsomming van het gemeentelijk verbodslijstje, schiet men onwillekeurig in de lach, een spontane reactie gestoeld op ongeloof en (studenten) wereldvreemdheid. Verbodsbepalingen: De studenten/bewoners mogen van de achterzijde van het gebouw gebruiken mits zij geen geluidsoverlast veroorzaken. Kratten bier in de tuin zijn verboden. Buiten mag geen versterkte muziek gespeeld worden. De tuin mag in najaar, winter en voorjaar niet worden gebruikt na 20.00 uur, op vrijdag en zaterdag tot 21.00 uur. In de voorjaar/zomer maanden tot 22.00 uur en dan op vrijdag en zaterdag tot 23.00 uur. Maximaal vier keer per jaar mag er een feest gehouden worden maar die moeten twee weken te voren worden aangemeld bij omwonenden in de wijde omgeving. Binnen mag wel (versterkte) muziek worden gespeeld, als de ramen en deuren maar dicht zijn. En de naar buiten openslaande deuren deurdrangers krijgen. Dakterras, balkons en ander buitenruimten mogen alleen als vluchtroute gebruikt worden. Fietsen niet vóór het pand stallen maar uitsluitend in de rijwielstalling op eigen terrein.

Handhaving

Volgens de regels zijn altijd vier studenten/bewoners, tevens bestuursleden van de Stichting Studenten Haagweg, 24 uur per dag beschikbaar voor vragen en opmerkingen van de buurtbewoners. Zij kunnen aangesproken worden op de naleving van de regels en het stichtingsbestuur ziet erop toe. In de regeling die de gemeente opstelde, ontbreekt ook een sanctie, geen stok achter de deur bij (herhaaldelijke) overtreding.

De gemeente vindt niet dat er (te) veel studenten wonen langs de Haagweg. Zij heeft berekend dat op de Haagweg tussen Noordeinde en de  Churchilllaan, van de 184 woningen, slechts 11 studentebewoning hebben. B.&W. laat haar ‘studenten straatquorum’ op los van 8%. Volgens dit quorum kunnen nóg 4 panden verkamerd langs de Haagweg.  “Dat in één pand (Haagweg 47) nu 37 studenten wonen, telt de gemeente niet mee, aldus verontwaardigde omwonenden. Zij leggen zich niet neer bij de beslissing van het gemeentebestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *