Wijk Roomburg strijdt voor behoud van z’n groen

Het openbaar groen in het Roomburgerpark wordt bedreigd, groen wordt opgeofferd aan een hockeyveld. Bert Stemerdink, woordvoerder van de Vrienden van het Roomburgerpark, doet namens de wijk en alle andere recreanten een beroep op de  Leidse raad haar beloftes gestand te doen. Stemerdink: “Onbegrijpelijk dat het B.&W. afficheert als ‘t ‘Groenste college ooit’ maar wel ons park opoffert. “Kunnen Leidenaren in de toekomst de toezeggingen van politieke partijen nog wel serieus nemen?”

Volgens Stemerdink breekt nu voor het Roomburgerpark een beslissende fase aan. “B.&W. heeft het plan opgevat voor uitbreiding van de hockeyclub 6.300 m2 park in te ruilen voor kunstgras, asfalt en stenen. Op 6 en 20 juni beslist de gemeenteraad over de plannen”. Stemerdink en de zijnen hebben op hun website alle groene verkiezingsbeloften verzameld ten einde raadsleden er fijntjes aan te herinneren welke standpunten hun partij eerder innam.

Verkiezingsbeloften

In 2018 waren de PvdA, het CDA, de SP, de PvdD, PS en de CU van mening dat het Roomburgerpark te allen tijde groen moest blijven en geen andere bestemming mocht krijgen, sport niet uitgezonderd. D66, Groen Links en de VVD gaven in 2018 aan de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg af te wachten. “En die liggen er nu”, aldus Stemerdink.

En om de nog twijfelende raadsleden de juiste weg te wijzen, helpt Stemerdink hen met de relevante delen uit hun eigen partijprogramma in herinnering te brengen. De VVD: ‘Mensen zijn gelukkiger in een groene omgeving. Het draagt bij aan de leefbaarheid van de stad en is nodig om met de gevolgen van het veranderende klimaat om te gaan. Groen in de stad verbetert het milieu, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Daarom willen wij het aantal planten en bomen in de stad en haar wijken uitbreiden. Ideeën van inwoners om hun buurt groener te maken, krijgen van ons volop de ruimte.’

D66: ‘We koesteren al het groen zoals de Oostvlietpolder, park Cronesteyn, wijkpark Merenwijk en de Bult. D66 wil zoveel mogelijk groen in en om de stad. Groen in de stad voorkomt hittestress en verbetert de luchtkwaliteit en afwatering. Dit is hard nodig omdat Leiden erg versteend is. Er is in Leiden nog veel mogelijkheid voor meer groen.’

GroenLinks: ‘Natuur is goed voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom wil GroenLinks meer ruimte voor groen in de stad, zoals parken, bomen en stadstuinen. Dat zorgt voor een mooie en prettige leefomgeving. Wij kiezen voor vergroening, biodiversiteit en voor behoud van bomen. Daarnaast wil GroenLinks ruimte bieden aan initiatieven voor stadslandbouw en natuureducatie.’

Stemerdink: Leden van de gemeenteraad zijn nu aan zet, hun politieke geloofwaardigheid is in het geding. De buurt protestactie is te zien op www.roomburgerpark.nl. Ze heeft meer dan 4.000 steunbetuigingen opgeleverd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *