Kamerverhuur aan studenten door bijstandsgerechtigden van de baan.

Het college van B.&W. trekt haar voorstel snel weer in om kamernood van studenten te bestrijden door het stimuleren van kamerverhuur door uitkeringsgerechtigden in hun sociale huurwoningen. Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) zou er ander ‘een stokje voor gestoken’ hebben. Het stadsbestuur vindt het reuze jammer, ze wilde ervaring opdoen met creatieve oplossingen. Nu heeft zij echter valse verwachtingen gewekt onder bijstanders die best een extraatje kunnen gebruiken. Juristen van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) maken gehakt van de Leidse vindingrijkheid.

SoZaWe: “Het Leidse idee is strijdig met de Participatie wet”. Volgens SoZaWe heeft de gemeente Leiden zich in haar voorstel ten onrechte gebaseerd op bepalingen in de participatie wet dat kamerhuur kan doorgaan voor een vrijwilligersonkostenvergoeding. Vrijwilligers krijgen soms voor hun onbetaald ‘werk’ bij sport – of buurtverenigingen geld. Mits het onder een bepaalde grens blijft (€ 170 per maand, € 1.700 per jaar) is dit belastingvrij. Maar huur incasseren voor kamerverhuur is helemaal geen vrijwilligerswerk, aldus het ministerie. De huurinkomsten worden dus in mindering gebracht van de uitkering. Nou, en dan is de lol voor de bijstanders er snel af.

Het stadsbestuur wordt eveneens door het ministerie op de vingers getikt over de gedachtegang die achter haar bijstand vriendelijke houding schuil gaat. Volgens SoZaWe tast B.&W. met haar beoogde maatregel de fundamenten van de Participatie wet aan. SoZaWe: “Bijstand is voor degenen die (tijdelijk) niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Door bijstandsgerechtigden de mogelijkheid te bieden extra inkomsten te genereren, kan dit negatief uitwerken op hun inzet werk te zoeken ten einde uit de bijstand te stromen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *